Inspectielabels en -tags

inspectielabels

Regelmatige inspecties van uw werkmateriaal zijn belangrijk voor de veiligheid, maar het kan moeilijk of tijdrovend zijn om voor ieder stuk te achterhalen wat de actuele inspectiestatus is. 

Inspectielabels en -tags zijn hiervoor een sterk hulpmiddel doordat ze aan het materiaal zelf bevestigd kunnen worden en weergeven wanneer de volgende inspectie moet (of toch alvast moest) doorgaan. 

Inspectielabels

Vervaldagaanduiding kan worden gebruikt overal waar regelmatige inspectie van machines en uitrustingen vereist is. Duid de gewenste maand aan met een priktang en breng het label aan. Inspectielabels zijn geschikt voor uitrustingen of machines met een vlak bevestigingsoppervlak.

Inspectietags

Unitag, Microtag en Nanotag zijn ontworpen om de volgende inspectiedatum/volgende testdatum of de veilige werkbelasting duidelijk weer te geven op de plaats van gebruik. Inspectietags zijn geschikt voor uitrustingen waaraan tags bevestigd kunnen worden met behulp van een kabelbinder of een splitring. Typische toepassingen zijn veiligheidsharnassen en hijstoestellen.

Nanotag - Unitag - Microtag - Kit voor microtags

Alle tags gebruiken een unieke houder met insteekkaart om te garanderen dat de meest recente status meteen zichtbaar is op de plaats van gebruik. Bij een positieve inspectie wordt de insteekkaart in de houder geplaatst zodat de meest recente informatie over de uitrusting zichtbaar is. Als de uitrusting op enig punt niet aan de inspectie voldoet, wordt de insteekkaart verwijderd zodat de melding "NIET GEBRUIKEN" wordt weergegeven.

Een reeks insteekkaarten in verschillende kleuren maakt een bijkomende visuele kwalificatie mogelijk.

Klik hier om een offerte aan te vragen