Wetgeving


Nieuw verkeersbord 'Parkeren toegelaten voor elektrische voertuigen'

Update wegcode: nieuwe verkeersborden voor parkeren elektrische voertuigen, tankstations en zones met beperkte parkeertijd

De Wegcode krijgt een update. De regering introduceert onder meer een verkeersbord dat parkeren voorbehoudt voor elektrische voertuigen. En er komen ook nieuwe verkeersborden om het begin en het einde van een zone met beperkte parkeertijd aan te geven. Verder kan het verkeersbord F63 ‘benzinepost' voortaan worden aangepast met een afbeelding voor LPG, CNG- en elektrische wagens. De wijzigingen gelden vanaf 1 maart 2014.
Parkeren toegelaten voor elektrische voertuigen

Parkeren alleen toegelaten voor elektrische voertuigen:
Verkeersbord E9a ‘Parkeren toegelaten' kan vanaf 1 maart 2014 worden aangevuld met een onderbord waarop het symbool van een stekker is afgebeeld. Dit bord geeft aan dat het parkeren is voorbehouden voor elektrische voertuigen.


Koninklijk Besluit betreffende brandpreventie

Sinds 3 mei 2014 trad het KB betreffende brandpreventie op arbeidsplaatsen in voege en dit zorgt ervoor dat er meer uniformiteit bestaat rond nood-, interventie- en evacuatieplanning.

Goossaert verzorgt sinds jaren evacuatieplannen en kan ze voor u ook steeds updaten. Geef ons dus gerust een seintje mocht u verdere informatie wensen!

 

Lees hier het aangepast Koninklijk Besluit

ISO 7010: Nieuwe Europese norm voor veiligheidspictogrammen

ISO_pictogrammen

EN ISO 7010 is de nieuwe Europese norm voor veiligheidspictogrammen, die zal worden goedgekeurd door alle EU-lidstaten. De nieuwe ISO 7010 pictogrammen zijn geproduceerd met een volledig gamma aan materialen, coatings en inkten, die zelfs onder de zwaarste omstandigheden zichtbaar blijven.

De ISO 7010 norm omvat nieuwe veiligheidspictogrammen voor alle gevaarlijke situaties en stoffen die professionals en het publiek kunnen tegenkomen. Het doel van de nieuwe ISO 7010 norm is de invoering van een wereldwijde veiligheidstaal die is opgebouwd uit een gamma pictogrammen, bewegwijzeringen en kleuren die directe herkenning bevorderen in alle landen en culturen. Pictogrammen met betrekking tot ongevallenpreventie, brandbeveiliging, informatie over gezondheidsrisico's en noodevacuatie werden daartoe beoordeeld en aangepast.

Maak dat u volledig up-to-date bent! Contacteer ons voor meer informatie en lees alvast de brochure hierover.

Download hier de brochure over ISO7010

Nieuwe maritieme pictogrammen

ISO7010
Een deel van de nieuwe ISO 7010 pictogrammen heeft te maken met de maritieme sector. Deze pictogrammen waarschuwen voor courante gevaren in maritieme omgevingen, en geven ook aan waar de reddingsvesten te vinden zijn. Door de toevoeging van deze volledige reeks maritieme pictogrammen, positioneert de ISO 7010-norm zich als de meest erkende internationale norm voor veiligheidssignalisatie.

Goossaert levert alle maritieme ISO 7010 pictogrammen in overeenstemming met de richtlijn inzake de uitrusting van zeeschepen, die de kwaliteit van het afgewerkte product garandeert. Door de nieuwe pictogrammen aan te bieden in fotoluminescente materialen, zijn de veiligheidspictogrammen van Brady ook in het donker uitstekend zichtbaar.

Gasrisico's en brandbestrijdingsmateriaal

ISO 7010 Brand
Naast de maritieme pictogrammen zijn er ook nieuwe pictogrammen toegevoegd met betrekking tot gasrisico's en brandbestrijdingsmateriaal. Bedrijven kunnen voortaan één universeel erkend veiligheidspictogram gebruiken om te informeren wanneer gasmaskers verplicht zijn of waar werknemers andere maatregelen moeten nemen om zich tegen gas te beschermen.

De ISO 7010 pictogrammen zijn gecreëerd om diverse brandbestrijdingsmiddelen en -uitrustingen specifiek te kunnen identificeren. Behalve het bestaande standaardpictogram voor het brandblusapparaat, bestaan er nu ook specifieke internationale symbolen voor o.a. mobiele brandblusapparaten en verschillende types slangen.

Op afstand bestuurde voertuigen

ISO7010

De ISO 7010 norm omvat nu ook een universeel veiligheidspictogram dat omstaanders waarschuwt voor op afstand of automatisch bestuurde voertuigen die actief zijn in een bepaalde zone. Dit nieuwe internationale veiligheidspictogram werd gecreëerd voor gebruik in geautomatiseerde magazijnen en logistieke centra.


GHS - Globally Harmonized System

Het Globally Harmonized System is een nieuw systeem voor de indeling en labeling van chemische substanties ontwikkeld op vraag van de Verenigde Naties (VN). Het voornaamste doel van dit nieuwe systeem is het overeenstemmen van de aanduiding van chemische stoffen/substanties over heel de wereld.
De GHS-regelgeving is opgenomen door de Europese Unie op 28/11/08 en is officieel gepubliceerd op 31/12/08. Dit betekent dat GHS kan toegepast worden vanaf 21/01/09. Voor de Europese Unie zijn volgende data als deadline gesteld om het nieuwe systeem verplicht toe te passen:

  • voor "pure" chemische stoffen: 01/12/2010
  • chemische mengsels: 01/06/2015

In de overgangsperiode (tussen het publiceren van de regelgeving en de effectieve uitvoeringsdatum), zijn zowel HSID-labels (huidige systeem) als GHS-labels (nieuwe systeem) toegestaan:

  • Let op: tijdens de overgangsperiode mogen de HSID en GHS symbolen niet samen op 1 verpakking worden gebruikt. Als de gebruiker beslist over te gaan naar GHS vòòr december 2010, kan hij niet meer naar HSID teruggrijpen.
  • In dat geval zal enkel de MSDS (Material Safety Data Sheet) beide identificaties moeten aanduiden.
GHS zal het HSID labeling systeem volledig vervangen! Dat betekent dat de huidige gevaarsaanduidingen met de oranje vlakken, samen met de R + S zinnen zullen verdwijnen. Deze zullen volledig vervangen worden door de nieuwe symbolen in ruitvorm, inclusief andere waarschuwingszinnen gebaseerd op risico's (H(azards) + P(recautions)-zinnen):
  • Fysiek risico
  • Gezondheidsrisico
  • Milieurisico

De afmetingen van de labels die het pictogram en de nodige veiligheidszinnen bevatten, blijven hetzelfde als bij de huidige CLP-(Classification, Labelling en Packaging) regelgeving en het symbool moet minstens 6,66% (tevoren 10%) van het labeloppervlak beslaan.

De GHS symbolen zullen de huidige oranje HSID-symbolen dus volledig vervangen:

De huidige oranje HSID-symbolen worden vervangen

HSID - GHS

Door deze nieuwe GHS-symbolen

GHS - Nieuwe symbolen

Het volledige gamma labels met GHS-symbolen is bij ons verkrijgbaar op rol en op kaart. De labels zijn beschikbaar in verschillende formaten en voldoen aan de wettelijk vastgelegde afmetingen van verpakkingslabels.

Liever zelf aanmaken? Met de labelingsoftware
Markware kan u de GHS-symbolen rechtstreeks op een Brady-labelprinter afdrukken. (BBP11BBP33, Minimark, Globalmark, BBP85)

Contacteer ons voor het GHS-productgamma of voor meer informatie en wees tijdig in orde met de nieuwe GHS-regelgeving voor chemische stoffen/substanties en mengsels!


Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s

Download hier de wettekst 'Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's'.

Wettekst cameragebruik
Klik hier om een offerte aan te vragen