"Dankzij de coördinatie via één aanspreekpunt verliep de communicatie prima"

Klantengetuigenis: Preventieadviseur Dries Cauwelier (AVR)

Dries Cauwelier is preventieadviseur bij AVR, producent van landbouwmachines gespecialiseerd in de mechanisatie van de aardappelteelt (aardappelrooiers, loofklappers, hakenfrezen, pootmachines & inschuurtechniek). De inschuurmachines worden gemaakt in het Nederlandse Veendam. 


De rest van het gamma wordt geproduceerd in Roeselare, waar tevens de hoofdzetel gevestigd is. Voor de signalisatie van de gebouwen in Roeselare deed Dries Cauwelier beroep op Goossaert.


Cauwelier: "We vonden het belangrijk dat alles voor ons georganiseerd werd door één en dezelfde firma, zowel voor de belijning als voor de borden, want daar komt heel wat bij kijken. Een ander belangrijk aspect was dat wij het ontwerp niet zelf moesten maken. Wij tekenen wel zelf onze machines, maar dat is niet hetzelfde als icoontjes voor vrachtwagens ontwerpen. Dat laten we over aan mensen die daar dagelijks mee bezig zijn." 


"We zaten met een complexe organisatie qua veiligheidssignalisatie. We hebben verschillende toeleveranciers, bezoekers, potentiële klanten die dagelijks de weg naar AVR vinden.Daarom was een optimalisatie in ons intern verkeersplan essentieel. De vrachtwagenbestuurders hebben daarnaast ook verschillende moedertalen, dus die moeten visueel de weg kunnen gewezen worden op onze terreinen." 

Verkeersstromen in goede banen leiden

"AVR krijgt veel bezoekers over de vloer: kinderen van 7 tot.. jaar en groepen van tientallen personen. We wilden hen van het intern verkeer scheiden door een duidelijke belijning van de wandelgangen, de zebrapaden enz. Er moest collectieve bescherming geplaatst worden, zoals afbakeningspalen en dergelijke, en de gebouwen moesten ook goed aangeduid worden, zoals de receptiezone, magazijn.Op die manier vindt iedereen meteen zijn weg." 

"Onze slogan is ‘Keen and green'. Dat trok ik door naar de signalisatie. Vroeger gebruikten we gele fluolijnen voor het intern transport binnen de firma. Ik moest onze mensen overtuigen dat fluogroen hetzelfde effect zou hebben als fluogeel. Na een testperiode werd dit als positief bevonden." 

"Door de nieuwe belijning hebben we ondertussen al 80% van onze doelstelling bereikt. Het interne verkeersplan kan nog verbeterd worden, maar de nieuwbouw, waarvan de oplevering voorzien is in januari 2016, kan daarin helpen." 

"Wat ons het meest aansprak in de benadering van Goossaert, was de coördinatie via één aanspreekpunt waardoor de communicatie prima verlopen is. Het totaalplaatje klopte én ik vond de kwaliteit van de borden goed. De herbruikbaarheid van sommige borden is interessant, omdat je zo de kosten kunt verminderen bij het doorvoeren van een aanpassing op de borden," besluit Dries Cauwelier.