Knowhow: Hoe bereken ik de afmeting van mijn veiligheidspictogram?

Ontdek onze handige formule

De afmeting en de plaatsing van uw veiligheidspictogram moet een goede zichtbaarheid en herkenbaarheid garanderen.

Om de afmeting te berekenen van een veiligheidspictogram te berekenen, kunnen we u volgende formule meegeven die werd aanbevolen door de Europese Commissie:

A ≥ L²/2000

A = oppervlakte van de veiligheidspictogram in m²
L = afstand vanwaar de pictogram waarneembaar moet zijn.
Deze formule kan u toepassen voor pictogrammen tot een afstand van +/- 50m.

Bestel in de webshop