Knowhow: Lean management in uw productie/magazijn

Leid je magazijn en productie zo efficiënt mogelijk

U wenst uw werkprocedures aan te passen om een efficiënter en rendabeler resultaat te bekomen. We hebben het hier over ‘lean management’. Wat zegt u? Lean management. Dat is niets meer of minder dan het continu verbeteren van resultaten. Dat kan op verschillende niveaus gebeuren: meer winst, meer tijd, betere service naar uw klanten toe, een kortere doorlooptijd, enz. Een kernbegrip hierbij is: verspilling elimineren of toch minstens tot een absoluut minimum beperken. In dit artikel hebben we het meer specifiek over de workflow in een productie-omgeving of een magazijn.

Om uw personeel of collega’s aan te leren hoe het productieproces vlotter en veiliger kan verlopen, hoeft u enkel heel praktisch na te denken: wat zijn de verschillende stappen die doorlopen moeten worden, wat zijn de bottlenecks daarbij en de belangrijkste vraag: hoe kunnen we dit proces aanzienlijk verbeteren? 

Een voorbeeld uit de praktijk: in het magazijn werken 6 medewerkers, in de productie werken 5 mensen. De productiewerkplaats en het opslagmagazijn lopen op een bepaalde plaats in elkaar over. Klanten kunnen hun producten komen afhalen aan het magazijn. Er is met andere woorden veel passage. Denk daarbij niet alleen aan het verloop van klanten en medewerkers, maar ook aan heftrucks, in- en uitritten, enz. Al deze handelingen moeten worden gecoördineerd opdat dit proces zo efficiënt (en dus kostenbesparend) kan verlopen. Hangen er voldoende signalisatieborden om alle plaatsen aan te duiden, worden mogelijke gevaren goed aangeduid, kunnen uw werknemers zich niet bezeren bij hun taken, wat als het licht of de elektriciteit uitvalt, is er ergens slipgevaar, worden gevaarlijke zones goed afgezet, enz. 


Enkele maatregelen kunnen daarom zijn: via hangende signalisatieborden kan men van overal zien waar de afhaalplaats, de productie en het opslagmagazijn zich bevinden. Wanneer een heftruck aankomt, brandt een waarschuwingslicht en gaat een geluid af om duidelijk te maken dat er voorrang moet worden verleend. Bij het uitvallen van de elektriciteit lichten de fotoluminescente nooduitgangen op. Het hoofd stoten aan de rekken wordt voorkomen door rekbeschermers te plaatsen. 

U ziet; de gevaren zijn uiteenlopend, de oplossingen legio.