Koortsscanning: mag ik als bedrijf mijn medewerkers hun lichaamstemperatuur meten?

Veel klanten contacteren ons met vragen ivm koortsscanning aan de ingang van het bedrijf als eerste preventiemaatregel. Is dit een afdoende preventiemaatregel? Mag men wel de temperatuur scannen in het kader van GDPR? Wie mag de temperatuur meten? In dit expertblog artikel scheppen we graag wat duidelijkheid.

1. Koortsscanning en GDPR een goede combinatie?

Alles valt of staat met het feit of er persoonsgegevens opgeslagen worden of niet en wat hiermee gebeurt. 
Met onze oplossing kunnen bedrijven ervoor kiezen om enkel een indicatie te krijgen of er een normale temperatuur (groene LED) of verhoogde temperatuur (rode LED) is.  Het toestel slaat standaard geen persoonsgegevens of historieken op.  In dit geval is de privacy gegarandeerd en is deze oplossing GDPR proof.

Wil je als bedrijf toch gegevens bijhouden of bv. doorsturen naar je interne medische dienst of arbeidsgeneesheer, dan kan dit ook mits activatie van de rapportage functie.  Hierbij wordt er bij het vaststellen van een verhoogde temperatuur een email verstuurd naar een zelf in te stellen emailadres. In dit geval is het aan u als bedrijf om dit te kaderen binnen de interne privacy policy en zal u moeten registreren waarvoor de gegevens nodig zijn, wie toegang heeft tot de gegevens, hoe lang ze bewaard blijven, hoe men deze kan inkijken en indien gewenst kan laten wissen,…

2. Is koortsscanning een goede preventiemaatregel?

Koortsscanning kan een groot deel van de besmette personen filteren aan de ingang, maar zal zeker niet alle personen kunnen detecteren. Volgens wetenschappelijke studies heeft 80 % van de personen besmet met COVID-19 koorts, 20 % vertoont deze symptomen dus niet. 
Dit betekent wel dat we met deze methode een groot deel van het risico kunnen onderscheppen aan de ingang van het bedrijf, maar dat het best ook gecombineerd wordt met andere preventiemaatregelen bv. op vlak van social distancing of collectieve of persoonlijke bescherming.
De koortsscanner zorgt echter ook voor geruststelling bij het personeel en kan voorkomen dat medewerkers, ondanks dat ze symptomen hebben, zich toch gaan aanbieden op de werkvloer en zo een bron kunnen vormen voor nieuwe infecties.

3. Welke methode wordt hiervoor gebruikt?

De koortsscanning units werken zo goed als allemaal op het meten van radiatie via een infrarood thermische camera.  De temperatuur wordt op meerdere punten in het aangezicht gemeten en wordt via een wetenschappelijk algoritme omgezet in één bepaalde temperatuurwaarde. De oplossing is heeft een nauwkeurigheid van 0,3 °C.  Bij lage buitentemperaturen of zware inspanning kan een acclimatisatie van enkele min. aangewezen zijn.

4. Infrarood thermometer vs koortsscanner?

Het meten van de lichaamstemperatuur, met het oog een exacte meting te kunnen uitvoeren is een medische handeling en mag in principe enkel gebeuren door medisch geschoold personeel.  Bovendien blijft dit een manuele handeling, waarbij in veel gevallen de social distancing niet kan gerespecteerd worden.

Koortsscreening of koortsdetectie geeft enkel een indicatie en is geen exacte meting en heeft zeker niet tot doel een medische diagnose te stellen. Dit moet gezien worden als onderdeel van uw toegangscontrole. Hierdoor mag dit ook door niet medisch geschoold personeel toegepast worden.

Graag meer informatie rond koortsscanning of jouw exit strategie? Onze experts helpen je graag verder.

Blijf op de hoogte van

onze tips en tricks.