Knowhow: Leidingmarkering

Leidingmarkering als eerste informatiebron

Werk veilig!
Niet of onvoldoende geïdentificeerde leidingen vormen zonder meer een reëel gevaar! Onwetendheid omtrent de inhoud van een leiding kan zware gevolgen hebben voor zowel de werknemers als voor het machinepark.


Bespaar kosten!
Door te investeren in een goede en duidelijke identificatie van uw leidingen voorkomt u kosten. Een arbeidsongeval brengt meestal fysiek lijden met zich mee en betekent bovendien een grote uitgavenpost.

Bespaar tijd!
Een goede en duidelijke identificatie van leidingen garandeert een beter inzicht in de constructie. Bovendien worden hierdoor onderhoudswerken efficiënter uitgevoerd, wordt onnodig zoekwerk vermeden en is de kans op ongevallen of vergissingen gevoelig kleiner. Gebeurt er toch een ongeval, dan worden er dankzij een goede identificatie in ieder geval kostbare seconden gewonnen, die zelfs levens kunnen redden.Bestel in de webshop