Opleiding: Lock Out - Tag Out - Try Out

Opleiding: Lock Out - Tag Out - Try Out

Lock out - tag out - try out (LoToTo) is een ondersteuning van de veiligheidsprocedure die het personeel tijdens onderhouds- of reparatiewerken beschermt tegen het onverwacht vrijkomen van gevaarlijke energiebronnen (elektrische, mechanische, pneumatische, chemische, thermische,...). De opleiding die Goossaert hierover aanbiedt, behandelt de volgende onderwerpen:

  • Wat is lock out - tag out - try out? Waarom is het belangrijk? 
  • Hoe past u het in uw specifieke situatie en omgeving toe?
  • Demonstratie (hoe werkt het en waarvoor dient het?)
  • Hoe gebruikt u de verschillende soorten afsluitingen?
  • Hoe brengt u zelf de mogelijke gevaren van een machine in kaart en welke mogelijke afsluiters kan u daarvoor gebruiken?
  • Hoe kunnen we op een efficiënte manier de LoToTo procedures beheren? (Software: Link 360 & Brady Workstation VLOP-app) 
  • Gebruik van tablet of smartphone tijdens de uitvoering van de LoToTo-procedure (Smart Lockout App).