Visuele oplossingen en producten voor een veilige en efficiënte petrochemische industrie
  • Complexe productieprocessen, gevaarlijke apparatuur, besloten ruimtes en chemicaliën: het zijn slechts enkele van de uitdagingen waar de petrochemie op dagelijkse basis mee geconfronteerd wordt. Informatieve en veiligheidssignalisatie is de oplossing.


In de risicovolle omgeving van een petrochemisch bedrijf is het essentieel om ervoor te zorgen dat de werkomgeving te allen tijde veilig is en dat al het werk vlot verloopt. Daarvoor biedt Goossaert informatieve en veiligheidssignalisatie aan.

Leidingmarkering, lockout-tagout, visuele statusmarkering, belijning… 


  • Ongemarkeerde leidingen zijn risicovol voor zowel mens als materiaal – zeker als er mogelijk gevaarlijke chemicaliën doorheen stromen. Duidelijke leidingmarkering biedt een antwoord op dit probleem. 
  • Lockout-tagout-toepassingen zorgen ervoor dat bij reparatie- of onderhoudswerken iedereen veilig en gerust kan werken.
  • Om te garanderen dat iedereen duidelijk weet wat de verschillende safety procedures zijn en om fouten te voorkomen, kunnen veiligheidsborden op maat ingezet worden. 
  • Door de aard van de petrochemische sector kan een klein ongeval al snel ernstige gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk dat iedereen met behulp van evacuatie- en brandbestrijdingspictogrammen snel kan reageren. Ook calamiteitenborden kunnen extra informatie bieden in tijden van nood.