Visuele oplossingen voor een veilige en efficiënte procesindustrie

In de procesindustrie worden op industriële schaal producten vervaardigd waarbij gebruik gemaakt wordt van chemische, biochemische, mechanische en fysische processen (aardgaswinning, chemie, kunststoffen en plastics, farmaceutische industrie, hoogovens, olieraffinage en petrochemie, papierfabricage, verfindustrie, voedingsmiddelenindustrie, waterzuivering).

Stuk voor stuk sectoren met een duidelijke behoefte aan veiligheids- en informatieve signalisatie, en aan de identificatie van producten en componenten.

Leidingmarkering, lockout-tagout, visuele statusmarkering, borden voor brandbestrijding-evacuatie-calamiteiten, zoneafbakening...

  • Niet of onvoldoende geïdentificeerde leidingen zijn een reëel gevaar in de procesindustrie. Onwetendheid omtrent de inhoud van een leiding kan zware gevolgen hebben voor zowel de werknemers als voor het machinepark. Goossaert beschikt over een uitgebreid gamma leidingmerkers en ventielmarkering.
  • Lockout-tagout-materialen zorgen voor veilig onderhoud van de installaties (via vergrendelingssystemen, hangsloten en handwielafsluiters…).
  • De visuele statusmarkeringsoplossingen zorgen voor een permanent overzicht van de inspectiegegevens en de uitgevoerde werkzaamheden, en geven informatie over het gebruik met aanduiding van de status ‘veilig’ of ‘verboden’.
  • Veiligheids- en informatieborden op maat ondersteunen een efficiënte brandbestrijding en evacuatie.

Labels, labelprinters, markering via micro-percussie…