Verkeersborden

Producten banner signs 55

Verkeersborden 

Verkeersborden zijn een absolute noodzaak om het verkeer op de openbare weg in goede banen te leiden. De borden zijn overzichtelijk ingedeeld in diverse categorieën zoals gevaars-, voorrangs-, verbods-, gebods-, aanwijzingsborden en borden betreffende het stilstaan en parkeren. Op de openbare weg zijn alle verkeersborden onderhevig aan een typebestek, voor Vlaanderen geldt het standaardbestek type 250. De verkeersborden van Goossaert zijn allemaal volgens de wettelijke normen gemaakt en kunnen vlot geleverd worden dankzij de in-house productiemogelijkheden.