Signalisatie op de werf

Producten banner signs 65

Tijdelijke veiligheids- en informatieve signalisatie op bouwwerven

Op een bouwwerf of tijdens wegenwerken is er nood aan tijdelijke signalisatie zodat het werk vlot en ongestoord kan verlopen. Verkeersborden en werflichten leiden het verkeer zorgvuldig rond, afbakening houdt onbevoegde personen op een veilige afstand en kabelbeschermers houden zowel materiaal als personen veilig. Werfsignalisatie is één van de specialiteiten van Goossaert.