Leidingmarkering

Producten banner signs 40

Leidingmarkering

Leidingmarkering is het aanbrengen van merkers waarop duidelijk staat wat er door een leiding stroomt, in welke richting en welke chemische eigenschappen de stof in kwestie heeft. Niet of onvoldoende geïdentificeerde leidingen kunnen zware gevolgen hebben voor zowel de werknemers als voor het machinepark. Onwetendheid omtrent de inhoud van een leiding, kan leiden tot ongevallen, letsels en schade.

Door leidingen correct te identificeren met merkers kunnen nodeloze fouten en/of ongevallen voorkomen worden. Het zorgt er ook voor dat het onderhoud ervan efficiënter verloopt: alle belangrijke informatie is meteen op de leiding zelf te vinden. Investeer in een goede en duidelijke identificatie van uw leidingen en spaar tijd en vermijd kosten