Retourvoorwaarden Goossaert bvba
Uw aanvraag tot retour van door Goossaert geleverde goederen dient binnen de 8 kalenderdagen schriftelijk gericht te worden aan order@goossaert.be of via post naar Goossaert bvba, Jan Samijnstraat 10, B-9050 Gentbrugge, tav. Patrick Vinckier.Uw schriftelijke aanvraag dient steeds onderstaande gegevens te bevatten:

- Zendnota en/of factuurnummer van Goossaert.

- Het artikelnummer en aantal van de goederen die u wenst te retourneren.

- De reden waarom u deze goederen wenst terug te sturen. In geval van schade dient ook een foto meegestuurd te worden waarop de schade duidelijk te zien is.

- Wat u wenst na de aanvaarding van retour: creditnota, vervanglevering van identieke goederen, vervanglevering van andere goederen, andere…

- Duidelijke vermelding van de contactpersoon en zijn/haar gegevens binnen uw bedrijf voor alle verdere communicatie betreffende de retouraanvraag.Na ontvangst van uw schriftelijke aanvraag zal u van Goossaert bvba binnen de 5 werkdagen een schriftelijk antwoord ontvangen waarin vermeld staat:

- Aanvaarding of weigering van uw retouraanvraag,

- Reden van aanvaarding of weigering,

- Eventuele kosten ten uwe laste naar aanleiding van de retour,

- Voorstel van afhandeling van de retour: creditering, vervanglevering…

- De manier waarop de goederen naar ons dienen teruggestuurd te worden: nodige documenten, referentie, retournummer, transportwijze…Pas na ontvangst van een schriftelijke aanvaarding op uw aanvraag tot retour kunt u de goederen retourneren volgens de overeengekomen modaliteiten tussen Goossaert bvba en uw bedrijf.
Geretourneerde goederen dienen te allen tijde ongebruikt en in originele verpakking aan ons teruggestuurd te worden, tenzij uitdrukkelijk in uw aanvraag anders vermeld en door Goossaert bvba aanvaard. Mochten er na ontvangst en controle van de door u geretourneerde goederen extra beschadigingen/waardeverminderingen worden vastgesteld waarvan geen sprake in uw aanvraag dan behouden wij ons het recht voor om hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

Indien u goederen aan ons terugstuurt zonder voldaan te hebben aan bovenstaande voorwaarden, dan worden deze goederen beschouwd als zijnde niet ontvangen door Goossaert bvba. Er kan dan ook geen creditering of vervangingslevering gebeuren.