Knowhow: Lockout-tagout

Veiliger werken tijdens onderhoudsacties : Inbeslagname tags

Een informatieve tag die de inbeslagname van een welbepaalde energiebron duidelijk maakt is een essentieel onderdeel van een succesvol Lock out - tag out programma.

Het hoofddoel is de omgeving informatie verschaffen omtrent de werkzaamheden in uitvoering en de uitgeschakelde gevaarlijke energiebronnen zoals bv. elektriciteit, perslucht, enz.

Hieronder kan u een aantal tips vinden die de effectiviteit van uw communicatie verhogen.

  • Gebruik een duurzaam tag-materiaal
  • Bevestig de tag stevig aan het vergrendelingssysteem of slot
  • Gebruik een gepaste boodschap, bv. “Niet inschakelen, onderhoud in uitvoering.”
  • Gebruik de juiste taal, indien nodig tweetalig
  • Geef de te verwachten duur van de werkzaamheden op
  • Vermeld de naam van de uitvoerder en afdeling verantwoordelijk voor de inbeslagname, dit maakt communiceren eenvoudiger
  • Gebruik een foto van de uitvoerder indien mogelijk


Bestel in de webshop