Veiligheidsanalyses & -studies

Volledige doorlichting & objectief advies

Onze ervaren experten voeren een audit uit via een projectmatig stappenplan:

  1. een volledige rondgang ter plaatse in uw bedrijf,
  2. onze consultants toetsen de aanwezige veiligheidssignalering aan de huidige wetgeving,
  3. uitwerking van de gegevens volgens een beproefde methodologie,
  4. bespreking van het gewenste veiligheids-, verkeers-, interventie- of evacuatieplan.

Uiteraard vindt bij iedere stap overleg plaats met u als opdrachtgever. We produceren, leveren en plaatsen ook de nodige signalisatie-, evacuatie- en/of calamiteitsborden.