Knowhow: Verkeer rond werken heen leiden (werfsignalisatie)

Hoe zorgt u voor een duidelijke signalisatie op en rond uw werf?

Bij werkzaamheden is het belangrijk om een goede werfsignalisatie op te stellen. Een werf kan namelijk een hindernis vormen voor de voorbijgangers en een mogelijk gevaar voor de mensen die er aan het werk zijn. Goossaert stelt u een volledig gamma voor aan tijdelijke werfsignalisatie bestemd om de gebruikers te waarschuwen en te begeleiden en zo de veiligheid van iedereen te waarborgen.

Denk bij werfsignalisatie aan volgende punten:

  • Waarheen wil ik het verkeer leiden?

Met een duidelijk verkeersplan en tijdelijke werfsignalisatie maakt u duidelijk waarheen het verkeer geleid wordt bij werkzaamheden. Goossaert beschikt over de meest courante verkeersborden met bijhorende accessoires.

  • Hoe worden zones waarbij toegang verboden is voor onbevoegden, aangeduid?

Een werf is ontoegankelijk voor onbevoegden en wordt dus best zo goed mogelijk zo aangeduid aan de hand van borden, zoneafbakeningen zoals kettingen, linten, enz.

  • Wie is de werfverantwoordelijke/aannemer?

Met een gepersonaliseerd bord maakt u duidelijk wie te contacteren in geval van vragen. Onze grafische dienst kan voor u alles uitwerken.

  • Is alles ook zichtbaar vanop afstand en in het donker?

Heeft u gedacht aan signalisatielampen, aan moeilijk zichtbare plaatsen? Ga na waar mogelijke gevaarlijke situaties zich kunnen voordoen.

  • Hoe zorg ik voor diefstalpreventie?

Op een werf ligt heel wat kostbaar materiaal dat u wil behoeden voor diefstal. Zorg daarom dat er bijvoorbeeld camerabewaking is op de werf en dat alles ’s avonds goed afsluitbaar is.

 

Enkele andere tips om diefstal op de werf te voorkomen:

  • Communiceer belangrijke veiligheidsinformatie of -procedures naar uw team via pictogrammen en op maat gemaakte veiligheidsborden. Zo kunnen onveilige situaties die ontstaan uit onwetendheid of verstrooidheid vermeden worden.
  • Hou onbevoegde, storende personen van het werkterrein door de zone af te bakenen met hekkens, kettingen of werfnetten.
  • Heeft u waarschijnlijk al het nodige materiaal ingeladen? Vermijd voor eens en voor altijd die tijdrovende onzekerheden en bevestig labels met scanbare codes op uw materiaal. Met behulp van een handscanner kan u dan accuraat volgen welk materiaal zich waar hoort te bevinden.
  • Diefstal op werven blijft een dure plaag. Maak uw materiaal minder aantrekkelijk om te stelen door fraudebestendige labels of zelfs permanente markering via micro-percussie te gebruiken. Een bord dat waarschuwt voor camerabewaking werkt ook goed als afschrikmiddel.
  • Staat uw werf (deels) op de openbare weg? Leid het verkeer vlot rond uw werf met tijdelijke verkeersborden en gebruik werflichten zodat de werf ook 's nachts duidelijk zichtbaar blijft. Een onverwachte hindernis op de baan kan immers ernstige gevolgen hebben.

Bestel in de webshop