Knowhow: Lockout-tagout

Hou de maintenance crew veilig tijdens onderhoudswerken met lockout-tagout

Lockout-tagout is een veiligheidsprocedure die het personeel tijdens onderhouds- of reparatiewerken beschermt tegen het onverwacht vrijkomen van gevaarlijke energiebronnen (elektrische, mechanische, pneumatische, chemische, thermische,...). Lockout-tagout wordt wereldwijd erkend als de Best Safety Practice voor verschillende sectoren. Goossaert biedt zowel een uitgebreid gamma lockout-tagout-materialen aan, alsook advies en opleidingen erover. 

Jaarlijks geraken duizenden arbeiders gewond bij herstellingen en onderhoudswerken aan industriële krachtbronnen en machines. Heel wat van die ongevallen zijn veroorzaakt door een onvoorziene energietoevoer. De Europese wetgeving eist nochtans dat alle energiebronnen moeten uitgeschakeld of geblokkeerd zijn ('locked out'), terwijl er aan de machines wordt gewerkt. 

Lockout-Tagout is een vastgelegde veiligheidsprocedure die het personeel beschermt tegen het vrijkomen van elektrische stroom en andere gevaren van machines in werking.  


Bij lockout gaat het erom alle mogelijk gevaarlijke energie bij de geïdentificeerde energie-isolatiepunten uit te schakelen of te neutraliseren. Daarna worden deze isolatiepunten beveiligd met behulp van vergrendelingssystemen die verzekeren dat de nul-energietoestand behouden blijft. 

Tagout verwijst naar het aanbrengen van waarschuwingstags (labels) aan de energie-isolatiepunten. Hiermee wordt aangegeven dat het systeem en de vergrendeling waarmee de energie geïsoleerd is IN GEEN GEVAL mag bediend of gewijzigd worden totdat de tags (labels) verwijderd zijn.

Lockout krijgt de voorkeur boven tagout omdat lockout fysiek voorkomt dat de energie-isolatiepunten worden geactiveerd.

Bestel in de webshop