Evacueren op het werk

Evacueren op het werk

We wensen het uiteraard niemand toe, maar een gewaarschuwd man/vrouw is er twee waard, nietwaar? Hoe begin jij aan een goede evacuatie op het werk? Wat is noodzakelijk en hoe ga je best te werk? 

We leggen het je graag uit.

Veilig evacueren

Voor een veilige evacuatie zijn verscheidene maatregelen vereist. Deze kunnen ingedeeld worden in statische en dynamische maatregelen. De statische component houdt in dat het gebouw/gebouwen zo ingericht zijn dat een snelle en veilige evacuatie mogelijk is. De dynamische component betekent dan weer dat werknemers en bezoekers weten wat te doen als het sein voor evacuatie komt.

Aandachtspunten voor evacuatiewegen en nooduitgangen:

Evacuatiewegen en nooduitgangen:

 • leiden naar een veilige plaats
 • zijn aangepast aan het aantal personen dat aanwezig kan zijn (ook rekening houden met werknemers van derden, bezoekers, …) en aan hun fysieke mogelijkheden (bv. personen met beperkte mobiliteit)
 • voldoende signaleren en verlichten ( noodverlichting voorzien)
 • moeten goed toegankelijk zijn (drempels, hellingen, enz. vermijden)
 • steeds vrijhouden.

De nooddeuren moeten makkelijk te openen zijn en naar buiten draaien.

Evacuatieplan

Per niveau van gebouw moet er een evacuatieplan hangen waarop onderstaande gegevens dienen vermeld te worden :

 • De indeling en de bestemming van de lokalen
 • De situering van de compartimentsgrenzen
 • Lokalen met een verhoogd brandgevaar
 • Uitgangen, nooduitgangen en verzamelplaatsen
 • Evacuatieroute

Brandbestrijdingsdienst: evacuatie begeleiden

In elke organisatie is een brandbestrijdingsdienst verplicht. Het is de taak van deze brandbestrijdingsdienst om bij gevaar de evacuatie te leiden en de mensen in veiligheid te brengen zolang de brandweer nog niet ter plaatse is. Het is ook hun taak om alles te melden wat een snelle en veilige evacuatie hindert.

Evacuatieoefening

Er moet extra aandacht besteedt worden aan het reageren, de interventie en het gedrag bij brand. In noodsituaties vallen mensen terug op wat ze geleerd en ingeoefend hebben. Daarom zijn regelmatige evacuatieoefeningen vereist (ten minste 1 keer per jaar!).

Bovendien moeten alle werknemers de waarschuwing- en alarmsignalen kennen, weten welke stappen ze moeten ondernemen indien ze een brand ontdekken en hoe ze de brandblusmiddelen kunnen gebruiken. Dit vergt een degelijke opleiding van alle werknemers.

Basisinformatie over interventie bij brand

Deze informatie moet meegedeeld worden bij het onthaal van alle nieuwe werknemers,  uitzendkrachten en werknemers van derden. Het is bovendien nuttig deze informatie op een zichtbare plaats uit te hangen.

 • waarschuwing: hoe en wie waarschuwen bij een brand?
 • eerste hulp: wie? waar? hoe te bereiken?
 • evacuatiesignaal: hoe klinkt dit, wanneer evacueren?
 • de evacuatiewegen: langs waar kan er veilig geëvacueerd worden? waar zijn de nooduitgangen?
 • de verzamelplaatsen: waar verzamelen?
 • basisregels bij evacuatie (bv. niet lopen, geen lift gebruiken).
Blijf op de hoogte van

onze tips en tricks.