Privacy beleid

Privacy policy Goossaert bvba

Uw privacy is belangrijk voor ons. Deze privacy policy is opgesteld in overeenstemming met de relevante wetgeving (GDPR-AVG). In dit beleid wordt beschreven welke informatie Goossaert bvba kan verzamelen via het gebruik van de diensten die we aanbieden, hoe we die informatie verzamelen en hoe we ze gebruiken. In dit beleid worden ook de voorzorgsmaatregelen vermeld die we nemen om uw privacy te beschermen en hoe u met ons contact kunt opnemen bij vragen of verzoeken over de geheimhouding van uw gegevens.

Thema’s in dit beleid:

Deel A – Persoonsgegevens
Deel B – Personen jonger dan 18 jaar
Deel C – Passief verzamelen van informatie
Deel D – Cookies
Deel E – Vrijwillige actieve informatieverlening
Deel F – Duur van de verwerking
Deel G – Uw rechten
Deel H – Veiligheid en vertrouwelijkheid
Deel I – Conformiteit en samenwerking met regelgevende instanties
Deel J – Wijzigingen
Deel K – Contactinformatie en handhaving

Deel A: Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een natuurlijke persoon waarmee de identiteit van die persoon gemakkelijk kan worden vastgesteld. Het kan gaan om de naam, het adres, het e-mailadres en/of het telefoonnummer van een persoon, maar ook bijvoorbeeld het IP-adres van uw computer.
Wij verzamelen niet actief persoonsgegevens over u, tenzij u ons die informatie vrijwillig bezorgt. U kunt er altijd voor kiezen om ons niet via e-mail te contacteren, niet aan een enquête deel te nemen of geen persoonsgegevens te verschaffen via onze website. Uw keuze om niet aan deze onlineactiviteiten deel te nemen, zal de mogelijkheid om op onze website te surfen en informatie op de site te lezen of te downloaden niet in het gedrang brengen.
Wij verzamelen uw persoonsgegevens uitsluitend passief via uw bezoek aan onze website. Voor meer informatie over de gegevens die we verzamelen, verwijzen we u naar de delen C en D verder in dit document.

Deel B: Personen jonger dan 18 jaar

Deze website richt zich niet op personen jonger dan 18 jaar en verzamelt bewust geen gegevens waarmee ze persoonlijk identificeerbaar zijn.

Deel C: Passief verzamelen van informatie

Dit is informatie die we passief verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website. Deze informatie wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze site wordt gebruikt, zodat we de inhoud, prestaties, geschiktheid en het nut ervan continu kunnen verbeteren. We verzamelen twee soorten passieve gegevens: navigatiegegevens en toestelgegevens.

Navigatiegegevens
Navigatiegegevens omvatten logbestanden en gegevens over klikgedrag. Aan de hand van de navigatiegegevens kunnen de internetbrowser en het besturingssysteem van de gebruiker worden geïdentificeerd, alsook wanneer en hoelang een gebruiker een website bezoekt, welke pagina’s hij/zij op een website bekijkt en het adres van de website die de bezoeker net daarvoor had bezocht.
Wij verzamelen deze informatie en gebruiken ze om de website te beheren, de inhoud ervan te verbeteren en geaggregeerde statistieken samen te stellen voor marketing- en onderzoeksdoeleinden.

Toestelgegevens
Toestelgegevens omvatten uw IP-adres, het model van uw hardware, de versie van uw besturingssysteem, de unieke identificatiecodes van uw hulpmiddelen en informatie over het mobiele netwerk.

Deel D: Cookies

Om het onze onlinegebruikers zo makkelijk mogelijk te maken, gebruiken we “cookies” en gelijkaardige bestanden om uw surfervaring op onze site te personaliseren. Cookies zijn kleine databestanden die op vraag van een website door uw webbrowser naar uw computer, gsm of ander toestel worden overgezet. Cookies worden onderverdeeld in twee ruime categorieën:

Sessiecookies – dankzij deze cookies kunnen websites de handelingen van een gebruiker tijdens de onlinesessie linken. Sessiecookies zijn dan ook tijdelijk; zodra u uw browser afsluit, worden alle sessiecookies gewist. Sessiecookies worden gebruikt voor het surfen op websites en om statistiekgegevens te verzamelen. Een courant voorbeeld is het winkelkarretje, waar de website gegevens van uw aankopen opslaat terwijl u verder aankopen doet.

Permanente cookies – deze cookies blijven op uw computer of toestel staan gedurende de in de cookie gespecificeerde periode. Ze worden geactiveerd telkens wanneer u naar de website gaat die de specifieke cookie heeft aangemaakt. Permanente cookies worden ook gebruikt voor het surfen op websites en om statistiekgegevens te verzamelen, en worden daarnaast ook gebruikt om een website aan een gebruiker aan te passen, bijvoorbeeld door wachtwoorden en voorkeuren op te slaan zodat de gebruiker die niet bij elk bezoek aan de website opnieuw moet invoeren. Een courant voorbeeld is een automatische aanmelding of de “herinner me”-functie na de eerste registratie bij een website.

Functiecookies (permanent)
Dankzij deze cookies onthoudt onze website de informatie die u ons via de website bezorgt, alsook de keuzes die u maakt (zoals uw gebruikersnaam, items die u in het winkelkarretje plaatst en producten die u recent heeft bekeken). Via deze cookies kan onze website de dienst die we u aanbieden verbeteren (en onze website tegelijkertijd ook enigszins personaliseren).
In overeenstemming met de Europese Verordeningen hebben we uw toestemming nodig om deze cookies op uw computer of toestel te plaatsen. Door onze website te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

Prestatiecookies (sessie)
Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken zoals het verwijzingsdomein, de frequentie waarmee bepaalde pagina’s worden bezocht en de tijd die gebruikers bij elk bezoek doorbrengen op onze website. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke identificeerbare informatie en alle verzamelde informatie is anoniem. We gebruiken cookies om de diensten te monitoren die we via onze website aanbieden en om onze website als geheel te verbeteren.
In overeenstemming met de Europese Verordeningen hebben we uw toestemming nodig om deze cookies op uw computer of toestel te plaatsen. Door onze website te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

Voor cookies die door derden zijn ingesteld (Google Analytics), verwijzen we naar de verklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Opgelet: wij hebben geen invloed op de inhoud van deze verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derden: Google Analytics-cookies.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse die Google Inc. (“Google”) aanbiedt. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken om uw gebruik van onze website te analyseren. De informatie die de cookie genereert over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt door Google doorgegeven en opgeslagen op een server in de VS. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de beheerder van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor websitebeheerders samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot activiteit op de website en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer derden de informatie namens Google verwerken.
Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de door Google verzamelde gegevens op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven aangegeven doel.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met gevolgen voor de toekomst. Gezien de huidige discussie over het gebruik van analytische tools met volledige IP-adressen, willen we u erop wijzen dat deze website Google Analytics gebruikt met de extensie “_anonymizeIp ()”. Hierdoor worden IP-adressen slechts in verkorte vorm verwerkt om te voorkomen dat deze direct aan uw identiteit worden gekoppeld.

Uw toestemming
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt u gevraagd om de verschillende soorten cookies te aanvaarden.

Deel E: Vrijwillige actieve informatieverlening

Naast de passieve informatie die wordt verzameld zoals hierboven beschreven, verzamelt deze website ook actief informatie die u vrijwillig aanbiedt wanneer u bepaalde verzoeken doet op de website. Bepaalde verzamelde informatie is persoonlijk of geldt alleen voor u (zie Deel A: Persoonsgegevens). We verzamelen persoonsgegevens van personen die zich op de site registreren en de website bezoeken op vrijwillige basis. Bezoekers zijn niet verplicht om deze informatie te verschaffen.
Als u tijdens uw bezoek aan een van onze websites een formulier invult, een e-mail verzendt of een andere transactie uitvoert, kan deze website uw naam, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, bedrijfse-mailadres, bedrijfstelefoonnummer, functietitel, industrietak… verzamelen.
Goossaert bvba is een B2B-dienstverlener. Alle persoonsgegevens worden op een commerciële en contractuele basis verwerkt met als doel goederen en diensten te leveren aan het bedrijfsleven. Gegevens die we verzamelen en waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden, worden echter beschermd en verwerkt zoals bepaald in de plaatselijke wetgeving.
Persoonsgegevens worden actief verzameld wanneer ze op deze website vrijwillig worden verschaft via de volgende handelingen:
Wanneer u ons een e-mail stuurt of een contactformulier invult en verzendt. In dit geval kunnen we de door u verstrekte informatie voor meerdere redenen gebruiken, bijvoorbeeld om op uw e-mail te antwoorden en meer te weten te komen over onze gebruikers.
Wanneer u een product of demo online registreert. We gebruiken de door u verstrekte informatie om u te informeren als uw product wordt teruggeroepen of een update vereist, of wanneer nieuwe versies van het product of de demo beschikbaar zijn.
Wanneer u documentatiemateriaal, een demo, staal of een catalogus aanvraagt of een formulier voor een mailinglijst verzendt. In dit geval gebruiken we de verstrekte informatie om u online of offline de gewenste materialen te bezorgen en u te contacteren over productdemonstraties of acties.
Wanneer u een aanvraagformulier voor een prijslijst invult. We gebruiken de verstrekte informatie om u de gevraagde prijslijsten toe te sturen.
Wanneer u zich als gebruiker op de website registreert. We gebruiken deze informatie om uw identiteit te controleren.
Wanneer u bepaalde software of informatie van de website downloadt. We gebruiken de informatie die bij dergelijke downloads wordt verstrekt om u te informeren over nieuwe software of releases en om te registreren wie de software en informatie op de website heeft gedownload.
Wanneer u aan een onlinepromotie, wedstrijd of sweepstake deelneemt. We gebruiken de verstrekte informatie om te bepalen of u in aanmerking komt en u over de bewuste promotie, wedstrijd of sweepstake te informeren.
Wanneer u enquête-, feedback- en vragenformulieren invult. We gebruiken de informatie in deze formulieren om uw vragen te beantwoorden, om producten en diensten te beoordelen en om onze aandeelhouders, distributeurs en klanten beter te begrijpen.
Wanneer u een offerte aanvraagt of een bestelling plaatst. Hierbij vragen we van u algemene contactinformatie alsook de nodige gegevens voor facturatie en verzending. We gebruiken deze informatie om de transactie uit te voeren, de door u bestelde informatie, producten of diensten te leveren en de betaling ervoor te ontvangen.

Ander intern gebruik van persoonsgegevens
Op basis van het gewettigd legitiem belang gebruiken we uw persoonsgegevens eveneens om u informatie over onze producten en diensten te bezorgen waarin u volgens ons geïnteresseerd bent; tenzij u als voorkeur heeft aangegeven dat u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen. In dat geval kunt u met ons contact opnemen zoals vermeld in Deel G – Uw rechten.
We gebruiken de informatie die we via al onze diensten verzamelen, om ons product- en dienstenaanbod te verbeteren. Verder gebruiken we deze informatie ook om u informatie op maat aan te bieden, zoals relevantere zoekresultaten en advertenties.
Wanneer u via onze website of klantendienst met ons contact opneemt, bewaren we uw bericht eventueel om u te helpen bepaalde problemen op te lossen. We kunnen uw e-mailadres gebruiken om u over onze diensten te informeren, bijvoorbeeld bij geplande wijzigingen of verbeteringen.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens maken we geen gebruik van profilering of krijgt u geen geautomatiseerde beslissingen voorgelegd.
We vragen u steeds vooraf toestemming wanneer we informatie willen gebruiken voor andere redenen dan vermeld in ons privacybeleid.
De bekendmaking of verwerking van persoonsgegevens zoals in dit beleid bedoeld, kan een partij buiten uw rechtsgebied betreffen. Om u producten op maat te kunnen aanbieden zoals contractueel vastgelegd, moeten we persoonsgegevens die u ons via de site heeft bezorgd soms doorsturen naar onze gelieerde bedrijven en naar andere derden beschreven in dit beleid, die allemaal of deels gevestigd zijn in buitenlandse rechtsgebieden die mogelijk geen “aangepaste bescherming” bieden voor persoonsgegevens, maar waarmee we bindende bedrijfsregels of standaardovereenkomsten hebben afgesloten.
We behouden ons het recht voor om via deze website verzamelde persoonsgegevens bekend te maken of door te sturen:
om de veiligheid van de website te verzekeren;
om onszelf en onze gelieerde bedrijven te vrijwaren van aansprakelijkheid;
om te reageren op dagvaardingen of andere juridische procedures;
als wij te goeder trouw geloven dat dit wettelijk vereist is; of
met betrekking tot enige verkoop, opdracht of andere overdracht, geheel of gedeeltelijk, van onze activiteiten of van de activiteiten van onze gelieerde bedrijven.

Gebruik door derden van vrijwillig verschafte informatie
Merk op dat wij de door u vrijwillig verschafte informatie soms met derden delen om aan uw verzoek te kunnen voldoen.
Net als veel bedrijven die producten en diensten aan klanten leveren, kunnen ook wij ons tot andere bedrijven of personen richten om specifieke zaken voor ons te doen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: orders verwerken en/of uitvoeren; pakketten, post en e-mail afleveren; adressen standaardiseren; onderzoek voeren dat de kwaliteit van de aan u geleverde diensten of aanbiedingen verbetert, vb. via klantentevredenheidsenquêtes, of uw kredietkaart controleren in het kader van uw bestelling. Deze dienstverleners hebben toegang tot de informatie die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren, maar het is hen strikt verboden om deze informatie voor andere doeleinden te gebruiken. U kunt er echter op elk ogenblik voor kiezen om af te zien van het gebruik van de vrijwillig door u verstrekte informatie (“opt-out”), maar dat kan het ons bemoeilijken om u de correcte dienstverlening te geven en uw bestellingen te verwerken (zie Deel G – Uw rechten).

Publieke fora, doorverwijzing van contacten en getuigenissen van klanten
Op onze websites kunnen we prikborden, blogs of chatrooms voorzien. Persoonsgegevens die u via dergelijke fora verzendt, kunnen gelezen, verzameld of gebruikt worden door andere bezoekers van deze fora, en kunnen gebruikt worden om u ongewenste berichten te sturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonsgegevens die u via deze fora verzendt.
Via ons doorverwijzingsprogramma kunt u contactpersonen over onze websites en diensten informeren. Wanneer u dit programma gebruikt, vragen we u om de naam en het e-mailadres van de contactpersoon, die we dan automatisch een eenmalige e-mail sturen om hem/haar uit te nodigen een van onze websites te bezoeken.
We kunnen op onze websites een lijst van klanten en getuigenissen publiceren, die ook informatie zoals de namen en functies van klanten bevat. Alvorens deze namen of getuigenissen te publiceren, vragen we daartoe steeds de toestemming aan elke klant.

Integratie van diensten van derden
Via onze websites en diensten kunt u eventueel onlinediensten van derden (“Third-Party Service “) integreren. Om hiervan te kunnen profiteren, moet u zich mogelijks authenticeren, registereren of aanmelden via onze website of diensten of via de websites van de respectieve externe dienstverleners. Wanneer u diensten van derden via onze website of diensten integreert of u erbij aanmeldt, verzamelen we de relevante informatie die nodig is om onze website of diensten toegang te verlenen tot deze dienst van derden. We slaan uw aanmeldingsgegevens niet op.
Wanneer u onze website of diensten machtigt om informatie en gegevens tussen diensten van derden te linken, kunnen deze ons toegang verlenen tot bepaalde informatie die u hen heeft bezorgd; deze informatie kunnen we gebruiken, opslaan en bekendmaken in overeenstemming met ons privacybeleid. Vergeet echter niet dat de manier waarop derden uw informatie gebruiken, opslaan en bekendmaken, beheerd wordt door de beleidslijnen van die derden. We kunnen niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor privacy-praktijken of andere handelingen van derden die via onze website of diensten zijn mogelijk gemaakt.

Deel F: Duur van de verwerking

We verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is, afhankelijk van het doel van de verwerking, onze contractuele relatie en om te voldoen aan wetten en voorschriften inzake gegevensbewaring.

Deel G: Uw rechten

Iedereen stelt zich andere vragen bij privacy. Wij streven ernaar om u duidelijk te informeren over welke informatie we verzamelen, zodat u zinvolle keuzes kan maken over hoe die informatie wordt gebruikt. Daarom informeren we u over de volgende rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Recht van toegang en recht om een kopie te krijgen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens op elk ogenblik te consulteren, alsook om te weten met welk doel wij die gegevens verwerken.

Recht om gegevens te corrigeren, te wissen of te beperken
U kunt uw persoonsgegevens met ons delen. U heeft dan ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen voor zover dat de uitvoering van bepaalde contractuele verplichtingen niet in het gedrang brengt. U beseft dat de weigering om gegevens te delen of het verzoek om deze gegevens te wissen, de levering van bepaalde diensten en/of producten onmogelijk kan maken. U kunt ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht om bezwaar te maken
Verder heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om uw door ons verwerkte persoonsgegevens in een gestructureerd, courant en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze gegevens aan een andere databeheerder over te dragen.

Recht om toestemming in te trekken
Wanneer de verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van uw toestemming, heeft u ook het recht om deze toestemming in te trekken.

Uw rechten uitoefenen
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen:
E-mail – info@goossaert.be.
Website via de “Contact”-link

Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact(at)apd-gba.be.
Dit heeft geen invloed op een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg.
Indien u door de verwerking van uw persoonsgegevens schade heeft geleden, kunt u een schadeclaim indienen.

Deel H: Veiligheid en vertrouwelijkheid

We hebben veiligheidsmaatregelen ingevoerd die zowel op technisch als op organisatorisch vlak geschikt zijn om vernietiging, verlies, vervalsing, aanpassing of ongewilde bekendmaking van persoonsgegevens door derden, alsook ongeoorloofde toegang tot en ongeoorloofde verwerking van die gegevens te vermijden.
We zetten ons ten volle in om onze organisatie en onze gebruikers te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging, bekendmaking of vernietiging van informatie die in ons bezit is. Enkele van de maatregelen:
We coderen veel van onze diensten via SSL.
We kunnen u een verificatie in twee stappen aanbieden wanneer u uw account op onze website wilt raadplegen.
We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt door onrechtmatig of ongepast gebruik van persoonsgegevens door derden.
U dient te allen tijde de veiligheidsnormen na te leven, bijvoorbeeld door elke ongeoorloofde toegang tot uw inlog- en toegangscodes te vermijden. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website op uw computer, voor uw IP-adres en identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Deel I: Conformiteit en samenwerking met regelgevende instanties

We herzien de conformiteit van ons privacybeleid regelmatig. Bij ontvangst van een officiële schriftelijke klacht nemen we contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om dit verder op te volgen. We werken samen met de respectieve regelgevende instanties, waaronder plaatselijke diensten voor gegevensbescherming, om eventuele klachten over de verzending van persoonsgegevens die we niet rechtstreeks met onze gebruikers kunnen afhandelen, op te lossen.

Deel J: Wijzigingen

Ons privacybeleid kan af en toe wijzigingen ondergaan. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw rechten krachtens dit privacybeleid daarbij niet beperkt. Alle wijzigingen aan het privacybeleid worden op deze pagina gepubliceerd, en wanneer het gaat om significante wijzigingen, voorzien we een duidelijkere kennisgeving (voor bepaalde diensten bijvoorbeeld kennisgeving via e-mail van de wijzigingen aan het privacybeleid). Eerdere versies van dit privacybeleid bewaren we ook in ons archief, waar u ze kunt consulteren.

Deel K: Contactinformatie en handhaving

Contactinformatie

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@goossaert.be of op een van de manieren vermeld in Deel G.

Handhaving
Via zelfbeoordeling trachten we de naleving van dit privacybeleid te verzekeren, en daarbij wordt periodiek gecontroleerd of dit beleid nog accuraat is, alle nodige informatie wordt verschaft, en of alle informatie duidelijk is aangegeven, alsook volledig geïmplementeerd en begrijpelijk is. We moedigen geïnteresseerden aan om eventuele klachten of bezorgdheden bekend te maken via de contactgegevens vermeld in dit deel. We zullen al het nodige doen om bezorgdheden met betrekking tot het gebruik en de bekendmaking van persoonsgegevens te onderzoeken en op te lossen.

Datum laatste versie: 11-06-2018