Knowhow: Visuele werkomgeving

Hoe richt ik optimaal het magazijn in op een veilige manier?

Goossaert wil bedrijven veiliger en efficiënt helpen werken. Hiervan maakt de veiligheid van je medewerkers een zeer belangrijk aandachtspunt uit. Ongevallen zijn immers regelmatig de oorzaak van afwezigheden waardoor de planning moet worden omgegooid of zelfs extra personeel moet worden voorzien.

Sinds 2009 is de Europese norm EN15635 van kracht die enkele bepalingen bevat waaraan een veilig magazijn moet voldoen. Bij de afhandeling van een schadedossier zal dan ook steeds worden nagegaan of aan de opgelegde eisen werd voldaan.

Daarom enkele tips voor een veilig magazijn:

1. Overleg met je medewerkers in het magazijn

Zij zijn nu eenmaal het beste geplaatst om de gevaren in hun eigen werkomgeving in te schatten. Welke gevaren zien zij? Welke bijna-ongevallen zijn hen bijgebleven en hoe konden ze vermeden worden?

 

2. Plaats aanrijdbescherming

Een rek dat door een heftruck (of soms zelfs een vrachtwagen) wordt aangereden, verliest een groot deel van zijn stabiliteit en draagkracht. Om ongelukken met invallende stellingen te vermijden, kan je best aanrijdbeveiliging voorzien aan de kritieke punten. Een kleine aanrijding zal dankzij die beveiliging niet meteen voor een gevaarlijk beschadigde stelling zorgen want de kolom- of rekbeschermers zullen de impact minimaliseren.

 

3. Voorzie doorvalbeveiliging

Als je doorvalbeveiliging op hoge rekken en langs looproutes voorziet, wordt de kans om collega’s te verwonden door vallende goederen geminimaliseerd.  Zo vermijd je dat pallets of losse producten van de stelling kunnen vallen wanneer ze te ver door de heftruckbestuurder worden doorgeduwd.

4. Veranker de rekken

Verankering van palletrekken en breedvakstellingen is uitermate belangrijk om de veiligheid en stabiliteit te waarborgen. Standaard worden rekken in de vloer verankerd, maar ook de muur is een veilige bevestigingsplaats. In bepaalde situaties is chemische verankering aangewezen. Dit is vooral het geval als het rek in een vochtige omgeving (buitenopstelling, koel- en vriescellen) staat en/of er slechts een beperkte boordiepte of onvoldoende sterke bodemstructuur is.

 

5. Zoneafbakening

Veel ongevallen kunnen door een goede opleiding van de heftruckchauffeurs worden vermeden. Iedereen maakt fouten, maar door enkele regels te volgen en bovenal bewust te zijn van de risico’s wordt de kans op fouten een stuk kleiner. Vooral het attent zijn van de heftruckchauffeurs t.o.v. de andere “weggebruikers” is een belangrijk punt.

Een eenvoudige verkeersspiegel kan je alvast op de goede weg zetten.
Ook zoneafbakening kan hierbij een handje helpen: bv. een aftekenen van een wandelpad, een zebrapad op kritieke oversteekplaatsen, een aanduidingszone van brandbestrijdingsmiddelen, enz.

 

6. Laat je rekken door een professioneel team monteren

Magazijnstellingen zijn eenvoudig te bestellen. Een correcte en veilige plaatsing gebeurt echter best door professionele en VCA-gekeurde monteurs. Deze monteurs volgden de nodige opleidingen en verkregen een attest voor veilig monteren.

 

7. Laat een jaarlijkse veiligheidskeuring uitvoeren

De Europese norm (EN 15635) bepaalt dat magazijnstellingen op 3 momenten door een specialist gekeurd moeten worden.

  • na installatie, verplaatsing of verbouwing van de stelling
  • na ernstige schade
  • jaarlijks, minimaal om de 12 maanden

Aangezien je volgens de norm moet kunnen bewijzen dat de jaarlijkse keuring heeft plaatsgevonden, leg je best een systeem aan waarbij je zelf kan bijhouden wat wanneer is gekeurd en wanneer de volgende keuring moet plaatsvinden.
In het kader van een schadedossier is het van groot belang dat je dit kan voorleggen!

Een keuringslabel is trouwens ook handig voor al je ander materiaal dat in het magazijn ligt. Denk maar aan het werkgereedschap bijvoorbeeld.