De NFPA ruit en zijn betekenis

NFPA diamant

De NFPA 704-ruit toont in één oogopslag de mogelijke risico’s van chemische stoffen. Dit op vlak van gezondheid, brandgevaar en reactiviteit. In noodsituaties is het een belangrijk herkenning- en hulpmiddel voor hulpdiensten, maar ook voor alle medewerkers die ermee in contact komen.

Deze ruit is opgedeeld in vier vlakken met elk zijn eigen betekenis.
We geven je hieronder graag een overzicht van wat elke kleur, symbool en cijfer betekent.

NFPA betekenis

Blauw: gevaar voor de gezondheid

De blauwe kleur duidt het gevaar voor de persoonlijke gezondheid aan waarbij het cijfer in de ruit de mate van het risico weergeeft. Deze exacte risico’s van elk cijfer vind je in de tabel hieronder.

0

Geen bijzonder gevaar.

1

Weinig gevaar.
Kan irritatie veroorzaken.

2

Gevaarlijk.
Gebruik steeds ademhalingsapparatuur en veiligheidskleding.
Blootstelling kan blijvend letsel veroorzaken.

3

Zeer gevaarlijk ook bij korte blootstelling.
Gebruik steeds ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding.

4

Extreem gevaarlijk.
Vermijd elk contact met dampen en vloeistoffen.
Kan dodelijk of ernstig letsel veroorzaken.

Rood: brandgevaar

Rood weergeeft de graad van ontvlambaarheid aan. De cijfers duiden hier ook de mate van het risico aan. De exacte risico’s van elk cijfer vind je hieronder terug.

0

Niet ontvlambaar

1

Enkel ontvlambaar bij verhitting

2

Ontvlambaar bij verwarming

3

Licht ontvlambaar bij normale temperaturen

4

Zeer licht ontvlambaar

Geel: reactiviteit

De gele kleur wijst op de reactiviteit van de chemische stof. Hoe hoger het cijfer hoe groter het gevaar voor een explosie. De precieze gevaren van elk cijfer vind je in de tabel hieronder.

0

Stabiele stof.
Geen risico, zelf in geval van brand.

1

Onstabiel bij verhitting. Kan met water reageren.
Veiligheidsmaatregelen treffen.

2

Instabiele stof. Gevaar voor heftige chemische reactie;
Reageert bij verhoogde temperatuur, druk of bij contact met water.
Blussen op afstand.

3

Gevaar voor detonatie-explosieve ontleding.
Reageert door ontstekingsbron, verhitting of door contact met water.
Veiligheidszone vormen en blussen op afstand.

4

Groot gevaar voor detonatie-explosie ontleding.
Reageert bij normale temperaturen, druk, kleine stoot of schok.
Veiligheidszone vormen en bij brand gebied direct ontruimen.

Wit: bijzondere aanduidingen

Tot slot kan je met de witte ruit extra informatie vermelden. Hierin worden geen cijfers gebruikt, maar symbolen en afkortingen. Enkele vaak voorkomende afkortingen en symbolen zijn:

  • OX: oxidator
  • COR: corrosieve stof
  • BIO: biologisch gevaar
  • W : Water mag absoluut niet als blusmiddel gebruikt worden
  • radioactiviteit: Radioactiviteit

Het vak mag ook leeg gelaten worden. Indien dit leeg is mag water als blusmiddel gebruikt worden.

Graag meer informatie rond de gevarendiamant of graag persoonlijk advies van onze expert? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze experts helpen je graag verder.

Blijf op de hoogte van

onze tips en tricks.