7 tips om de veiligheid te verhogen

Veilig werken

Wie veiligheid op het werk hoog in het vaandel draagt, zal deze tips goed kunnen gebruiken. Wij leggen je uit welke zaken je in acht dient te nemen om de veiligheid op je werkplaats te verhogen.

1. Beheers gevaarlijke energie

Niets is zo gevaarlijk als blootstelling aan gevaarlijke energie. Jaarlijks worden immers heel wat werknemers gedood of verwond door een ongewenste vrijgave van gevaarlijke energie. Deze ongevallen accidenten hadden voorkomen kunnen worden door een duidelijk gedocumenteerd programma voor de beheersing van gevaarlijke energie. De meest geschikte methode hiervoor zijn lockout/tagout-procedures.

Zo’n procedure bevat o.a. volgende punten:

 • werknemers en hun veiligheid
 • identificatie van energiebronnen en stappen voor isolatie
 • documentatie
 • regelmatige opleiding van de werknemers
 • gebruik van correcte lockout/tagout-tools en -systemen

2. Breng visuele communicatie aan

Onderzoek toont aan dat mensen 75% van hun kennis visueel opdoen. Visuele communicatiemiddelen voorkomen verwondingen en verzekeren dat personeel en bezoekers zich bewust zijn van de mogelijke gevaren, alsook dat ze de vereisten kennen inzake de beschermingsmiddelen voor bepaalde werkzones.

Voer daarom een onderzoek uit van jouw werkplaats en identificeer mogelijke gevarenzones. Stel je in de plaats van jouw werknemers en bezoekers die deze zones betreden en bepaal de meest doeltreffende communicatiemiddelen om aandacht te trekken en aan te zetten tot preventie.

3. Beoordeel de EHBO-uitrusting van jouw werkplaats

Alle werkplaatsen moeten over een passende EHBO-uitrusting beschikken die toegankelijk is voor alle werknemers. Zo ben je altijd voorbereid op noodgevallen en kan je de ernst van de verwondingen beperken.

Beoordeel regelmatig de EHBO-uitrusting en houd rekening met het aantal werknemers en de inrichting van de werkplaats. De EHO-uitrusting moet altijd gemakkelijk en snel bereikbaar zijn vanaf de plaats van het incident. Ook aan boord van mobiele werkplaatsen is EHBO vereist.

Heb je hulp nodig bij het naleven van de wetgeving en richtlijnen voor  jouw werkplaats of bij het opstellen van een juiste EHBO-uitrusting? Laat het ons dan gerust weten. Wij helpen je graag verder!

4. Beperk de gevaren tijdens hoogtewerken

De grootste veiligheidsrisico’s bij hoogtewerken zijn:

 • het vallen van personen en objecten,
 • het onderhoud van de uitrusting
 • de veilige toegang tot werkzones op hoogte.

Het is bij hoogtewerken van levensbelang dat alle risico’s worden geminimaliseerd en dat verwondingen worden vermeden.

Zorg ervoor dat onderstaande veiligheidsprocedures ingevoerd worden:

 • gevarenidentificatie
 • risicobeoordeling
 • corrigerende maatregelen (eliminatie of beheersing van het risico)
 • veilige werkrichtlijnen
 • procesherziening

Controleer daarnaast regelmatig de uitrusting voor de hoogtewerken door ze te testen en te repareren indien nodig. Gebruik ook gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

5. Vermijd verwondingen door vlambogen

Een vlamboog is een kortsluiting waarbij een vonkbrug ontstaat door de lucht van een blootgestelde geleider naar een andere geleider of naar de aarde. Elektrische apparatuur moet gemarkeerd zijn met vlamboogwaarschuwingen om dodelijke ongevallen te vermijden.

Een vlamboog kan heel wat schade of letsels veroorzaken en leiden tot brand. Er moeten duidelijke waarschuwingslabels worden aangebracht in de vlamboogrisicozone om verwondingen te voorkomen. Andere preventiemaatregelen omvatten het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor vlambogen, bediening van apparatuur op afstand of herconfiguratie van elektrische apparatuur.

Met behulp van de Brady-printers kunt je jouw eigen vlambooglabels maken, zodat je personeel over de nodige uitrustingsspecifieke informatie beschikt om de risico’s op de werkplaats te helpen beperken.

6. Identificeer gevaarlijke materialen

Gevaarlijke chemische stoffen die je op de werkplaats gebruikt, hanteert of opslaat, moeten correct gelabeld zijn in overeenstemming met de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Controleer alle gevaarlijke materialen die zich op en rond je werkplaats bevinden.

Labels voor de identificatie van gevaarlijke stoffen helpen je snel het soort stof te identificeren. Verder moeten voor de gevaarlijke chemicaliën ook up-to-date veiligheidsinformatiebladen (VIB) beschikbaar zijn zodat werknemers, klanten en hulpverleners bij incidenten over de nodige gevareninformatie beschikken.

Goossaert biedt op maat gemaakte producten die voldoen aan de individuele vereisten van jouw werkplaats en je helpen te voldoen aan de lokale reglementaire vereisten.

7. Bevorder veiligheid en gezondheid op het werk

Een doeltreffende communicatie speelt een belangrijke rol bij het beschermen van werknemers op de werkvloer. Creëer daarom in je organisatie een veiligheidscultuur die jouw werknemers positief motiveert en uw productiviteit verhoogt. Andere voordelen van een veiligheidscultuur zijn: minder verloren tijd door verwondingen, continue focus op risicobeperking, verdere ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en conformiteit van de werkplaats.

Goossaert kan ervoor zorgen dat jouw werkplaats voldoet aan alle wettelijke en reglementaire vereisten.

Wij beseffen dat er voor jouw specifieke werkplaats unieke operationele vereisten gelden en wij bieden daarom een ruim gamma oplossingen voor de veiligheid en conformiteit van jouw werkplaats aan.

Wil je graag de veiligheid op jouw bedrijf verhogen, maar weet je niet waar te starten? Geen nood! Onze experts geven je graag advies.

Blijf op de hoogte van

onze tips en tricks.