Minder kosten en hogere efficiëntie met lean management

Lean management

6S, of 5S+1 is een methode uit het “lean management” vakgebied. Lean manufacturing focust zich op het realiseren van maximale waarde, met zo min mogelijk verspilling. Door de kans op verspillingen weg te werken, dalen de operationele kosten en stijgt de winst van het bedrijf. 

De 6S methode bestaat uit volgende principes: 

  1. Sorteren: Deel al het gereedschap en materiaal in jouw bedrijf op in twee categorieën: noodzakelijk en overbodig. Verwijder daarna het overbodige gerief, dat neemt alleen maar nodeloos ruimte in beslag.
  2. Schikken: Geef al het gereedschap en materiaal dat overblijft een vaste plek. Organiseer het zodat iedereen alles vlot kan vinden en ook terug kan opbergen.
  3. Schoonmaken: Maak de werkplek schoon en neem preventieve maatregelen om deze consistent proper te houden.
  4. Standaardiseren: Door visuele hulpmiddelen te gebruiken kunnen de eerste drie S’en ondersteund worden: iedereen weet duidelijk wat ze moeten doen om de werkvloer op orde te houden.
  5. Systematiseren: Zorg dat de eerste vier pijlers standhouden. Maak je medewerkers bewust van het belang en de persoonlijke voordelen van een goed georganiseerde werkplaats. Schakel desnoods hulpmiddelen in zoals controlelijsten, of regelmatige audits.
  6. De extra SSafety: Maak de werkplaats veiliger door mogelijke gevaren en risicovolle situaties aan te duiden en te vermijden. Minder ongelukken betekent minder verspilling.

Bij lean management spelen goede signalisatie en identificatie een belangrijke, ondersteunende rol:

  • Informatieve signalisatie leidt alles in goede banen en toont wat er van iedereen verwacht wordt. Daarbij denken we aan checklists, schaduwborden, stappenplannen,…
  • Duidelijke identificatie van het materiaal zorgt dat alles snel teruggevonden wordt en ook correct opgeborgen wordt.
  • Veiligheidssignalisatie draagt bij tot een veiligere omgeving waarbinnen het hele gebeuren vlot zijn gang kan gaan.

Meer efficiëntie en veiligheid op de werkvloer met behulp van signalisatie en identificatie: dat is de essentie van Goossaert. We staan je op deze gebieden graag bij als expert.

Blijf op de hoogte van

onze tips en tricks.