Gelden de verkeersregels op mijn bedrijfsterrein?

Verkeersregels bedrijfsterrein

In principe gelden de verkeersregels enkel op de openbare weg. Op openbare en niet-openbare terreinen geldt het verkeersreglement in principe niet. We gebruiken bewust de term ‘in principe’, want verschillende vonnissen hebben bovenstaande stelling niet steeds gevolgd.

Wat is een openbare weg?

Een openbare weg is een plaats waar we met ons voertuig mogen komen zonder motivatie. Iedereen mag deze wegen gebruiken en hoeft zich hiervoor dus niet te verantwoorden. Onder de openbare weg valt het fietspad, voetpad, verhoogde berm en de rijbaan.

Een weg waar het bord private weg staat, is geen openbare weg. Het verkeersreglement is hier dus niet geldig. Met als uitzondering wanneer de privaat weg door iedereen gebruikt mag worden. Dan is het reglement hier wel van toepassing.

Openbaar en niet-openbaar terrein: wat is het verschil?

Allereerst verduidelijken we graag het verschil tussen een openbare weg en een openbaar terrein. Op de openbare weg mag je met je voertuig komen zonder hiervoor enige motivatie te geven. Een openbaar terrein daarentegen mag je enkel gebruiken indien je hiervoor een motivatie hebt.

Het binnenplein van een ziekenhuis is bijvoorbeeld geen openbare weg, maar wel openbaar terrein. Dit omdat het slechts toegankelijk is voor een bepaald aantal mensen waaronder bezoekers, personeel en dokters. Andere voorbeelden van een openbaar terrein zijn o.a. een tankstation, containerpark en parking van een restaurant. Je begeeft je op deze plaatsen met een bepaald doel.

Niet-openbare terreinen zijn plaatsen waar je niet zomaar mag komen. Enkel wanneer je een speciale toelating of bewijs hebt mag je deze terreinen betreden. Hier vallen bijvoorbeeld bedrijfsterreinen onder waar uitsluitend werknemers en leveranciers zijn toegelaten, maar ook een privé parking waar je moet betalen om te mogen parkeren.

Het grote verschil tussen openbaar en niet-openbaar terrein is dat je voor een niet-openbaar terrein specifieke toelating nodig hebt. Voor een openbaar terrein heb je dit niet nodig.

Op zowel een openbare als niet-openbaar terrein zijn de verkeersregels in principe niet van toepassing. Toch wordt aangenomen dat een bestuurder die op deze plaatsen het verkeersreglement niet naleeft, onvoorzichtig is geweest en dus aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade die hij veroorzaakt.

Een bedrijfsterrein valt dus onder een niet-openbaar terrein, waar het verkeersreglement in principe niet van toepassing is.

Toch raden we sterk aan om ook hier de verkeersregels te respecteren. Als eigenaar van je bedrijfsterrein kan je wel zelf een verkeersplan opstellen.

Heb je hierbij graag hulp of advies?
Onze experts helpen je graag verder.
Aarzel niet om ons te contacteren

Hieronder vind je alvast enkele realisaties.

Wat zijn de mogelijke gevolgen bij overtreding?

Indien je op de openbare weg het verkeersreglement overtreedt kan je zowel: strafrechtelijk als burgerlijk gesanctioneerd worden.

Op een openbaar of niet-openbaar terrein kan je nooit strafrechtelijk gesanctioneerd worden, wanneer je het verkeersreglement niet volgt. Wel kan je burgerlijk aansprakelijk gesteld worden.
De rechtspraak redeneert namelijk als volgt: op private wegen moet men zich gedragen volgens de borden of tekens aangebracht door de eigenaar van de weg. Bij afwezigheid ervan, gelden de regels van het verkeersreglement.

Graag meer informatie of een informatiebord op maat?
Contacteer ons.

Blijf op de hoogte van
onze tips en tricks.