Verplichtingen voor CE-labels

Label CE

CE-labels bestaan ondertussen een aantal jaar, maar wat zijn nu de verplichtingen hier rond? En zijn er ook voordelen aan gekoppeld? We leggen het je graag uit.

CE-markering

Een belangrijk aantal Europese richtlijnen voorziet sinds 2014 CE-markering voor bepaalde producten. In deze richtlijnen staan de wettelijke eisen qua veiligheid, gezondheid en milieu zodat een product mag worden verkocht in de Europese Economische Ruimte. Het voordeel is dat een product dat goedgekeurd is in één van de lidstaten in principe ook automatisch goedgekeurd is voor alle lidstaten en vrij mag circuleren binnen de Europese Unie.

Een ander belangrijk voordeel is dat deze voorschriften de kwaliteit van de producten ten goede komen doordat er meer aandacht wordt besteed aan het milieu, de veiligheid en de gezondheid rond de producten.

Onuitwisbare aanduiding

Met het CE-label verklaart een fabrikant op eigen verantwoordelijkheid dat zijn product aan al die eisen voldoet. Ook voor importeurs of distributeurs gelden er regels, want als zij het product onder eigen naam op de markt brengen, nemen ze de verantwoordelijkheden van de fabrikant over.

Deze CE-markering moet blijvend aangebracht worden op het product zelf en dit met het verplichte CE-logo. Het CE-logo moet ook aan bepaalde verplichtingen voldoen. Zo moet het CE-symbool minstens 5mm hoog zijn en duidelijk zichtbaar/leesbaar. Het CE-logo moet ook volgens een zekere verhouding worden getekend en gemaakt.

Eventuele andere informatie op het label moet afgestemd worden met de bevoegde instanties.

Graag meer informatie over CE-labels? Onze experts helpen je graag.
Blijf op de hoogte van

onze tips en tricks.