Wat is GHS/CLP?

GHS en CLP label

De productie en het gebruik van chemicaliën vertegenwoordigt wereldwijd een bedrag van meer dan 1.500 miljard euro per jaar. De veilige en efficiënte import en export ervan is dus essentieel voor de wereldeconomie. De regionale verschillen met betrekking tot de aanduidingen en informatie rond gevaarlijke stoffen vormden echter een grote hindernis. Wat in het ene land een ongevaarlijke stof was, werd in het andere land als “giftig” gemarkeerd. Er moest dringend een gestroomlijnd systeem komen.

Over GHS en CLP

De invoering van een globaal geharmoniseerd systeem, het GHS (Globally Harmonized System) of CLP (Classification, Labelling and Packaging) werd het antwoord van de Verenigde Naties op deze uitdaging. Eén duidelijk indelings- en aanduiding systeem over de hele lijn, gebaseerd op de oude systemen uit verschillende delen van de wereld: geen tijdverlies noch verwarring meer aan de grenzen.

Het GHS bespaart niet alleen tijd, het zorgt er ook voor dat werknemers wereldwijd veilig kunnen werken doordat ze correct geïnformeerd worden over de eigenschappen van de verschillende chemicaliën die ze over de werkvloer krijgen. Ze weten hoe ze ermee moeten omspringen, wat de risico’s zijn en de aansluitende voorzorgsmaatregelen zijn.

Meer efficiëntie, meer veiligheid, en daardoor dus meer productiviteit wereldwijd dankzij het GHS. 

Wat is CLP/GHS precies?

CLP/GHS geldt voor de classificatie, etikettering en de verpakking van chemicaliën. Dit systeem vervangt sinds juni 2015 de HSID-labeling: de oranje pictogrammen voor gevaarlijke stoffen die vroeger werden gebruikt. Bij het CLP/GHS-systeem zijn het ruitvormige pictogrammen met een witte ondergrond en een rode rand. Meer informatie daarover leest je hier.

In de praktijk betekent dit dat alle chemische stoffen die als gevaarlijk beschouwd worden én alle mengsels waarin deze stoffen voorkomen, een CLP-label moeten hebben. Dat kan gedaan worden door middel van veiligheidsinformatie-etiketten, leidingmerkers, of simpelweg CLP/GHS-labels op rol.

Als je eens rondstapt op de werkvloer en rondkijkt, is de kans vrij groot dat je de rood/witte ruiten hier en daar wel spot (zeker op tanken, vaten en leidingen). Zo niet, dan dient je jezelf de vraag te stellen of al jouw chemicaliën wel adequaat geïdentificeerd zijn. Niet enkel omdat het nu eenmaal verplicht is, maar ook omdat ongemerkte chemische stoffen een groot veiligheidsrisico zijn, zowel voor jouw medewerkers als jezelf.

Blijf op de hoogte van

onze tips en tricks.