Wetgeving GHS - CLP

GHS en CLP label
Het Globally Harmonized System is een nieuw systeem voor de indeling en labeling van chemische substanties, ontwikkeld op vraag van de Verenigde Naties (VN).

Het voornaamste doel van dit nieuw systeem is eenzelfde aanduiding van chemische stoffen/substanties over de hele wereld.

Wanneer is de GHS en CLP-regelgeving verplicht?

De GHS-regelgeving is opgenomen door de Europese Unie op 28/11/08 en is officieel gepubliceerd op 31/12/08. Dit betekent dat GHS kan toegepast worden vanaf 21/01/09. Voor de Europese Unie werden volgende data als deadline gesteld om het nieuwe systeem verplicht toe te passen:

  • voor “pure” chemische stoffen: 01/12/2010
  • chemische mengsels: 01/06/2015

In de overgangsperiode (tussen het publiceren van de regelgeving en de effectieve uitvoeringsdatum), zijn zowel HSID-labels (huidige systeem) als GHS-labels (nieuwe systeem) toegestaan:

  • Let op: tijdens de overgangsperiode mogen de HSID en GHS symbolen niet samen op 1 verpakking worden gebruikt. Als de gebruiker beslist over te gaan naar GHS voor december 2010, kan hij niet meer naar HSID teruggrijpen.
  • In dat geval zal enkel de MSDS (Material Safety Data Sheet) beide identificaties moeten aanduiden.

GHS en CLP in de praktijk

GHS zal het HSID labeling systeem volledig vervangen. Dat betekent dat de huidige gevaarsaanduidingen met de oranje vlakken, samen met de R + S zinnen zullen verdwijnen. Deze zullen volledig vervangen worden door de nieuwe symbolen in ruitvorm, inclusief andere waarschuwingszinnen gebaseerd op risico’s (H(azards) + P(recautions)-zinnen):

  • Fysiek risico
  • Gezondheidsrisico
  • Milieurisico

De afmetingen van de labels die het pictogram en de nodige veiligheidszinnen bevatten, blijven hetzelfde als bij de huidige CLP-(Classification, Labelling en Packaging) regelgeving en het symbool moet minstens 6,66 percent (tevoren 10 percent) van het labeloppervlak beslaan.

Het volledige gamma labels met GHS-symbolen is bij Goossaert verkrijgbaar op rol en op kaart. De labels zijn beschikbaar in verschillende formaten en voldoen aan de wettelijk vastgelegde afmetingen van verpakkingslabels.

Blijf op de hoogte van

onze tips en tricks.