Wijziging wegcode: Actieve en duurzame weggebruikers staan centraal

Speed pedelecs nieuwe wegcode

Op 1 oktober 2022 zijn er een aantal nieuwe verkeersregels binnen de wegcode van kracht waarbij de actieve en duurzame weggebruiker centraal staan.

We geven je hieronder de belangrijkste wijzingen mee.
Alle wijzigingen vind je terug in het KB van 30/07/2022.
Dit KB lees je hier door.

Ben je op zoek naar verkeersborden, infoborden of wens je een volledige analyse van je interne verkeersplan en bedrijfsterrein?
Onze experts helpen je graag verder.
Contacteer ons vrijblijvend.

Speed pedelecs

In het straatbeeld verschijnen alsmaar meer speed pedelecs waarna specifieke verkeersregels als vanzelfsprekend volgen. Zo mogen ze sinds 1 oktober net als fietsers door het rood licht rijden als er een verkeersbord B22 of B23 staat.
Bromfietsen klasse A vallen hier niet onder. Zij moeten altijd stoppen voor een rood licht.

Op wegen waar de snelheid beperkt is tot 50 km/u of minder, mogen speeds pedelecs het fietspad gebruiken, indien dit aangeduid is door het verkeersbord D9. Wanneer de maximaal toegelaten snelheid boven 50 km/u ligt, moeten ze het fietspad gebruiken. Speeds pedelecs moeten, net zoals auto bestuurders, hun snelheid aan de situatie aanpassen.

Nieuwe en opgeheven verkeersborden

Sinds 1 oktober heb je kans om twee nieuw ingevoerde verkeersborden tegen te komen. Het eerste nieuwe verkeersbord A50 waarschuw je voor een file. Dit bord ben je in het verleden misschien al tegengekomen op dynamische signalisatie boven rijstroken. Dit gevaarsbord is nu expliciet opgenomen in het verkeersreglement.

Naast het nieuwe A50 verkeersbord is er ook een nieuw aanwijzingsbord E9j. Dit bord laat toe om op eenzelfde parkeerplaats afwisselend te parkeren voor verschillende categorieën van voertuigen. Bijvoorbeeld fietsen van 7u30 tot 18u en auto’s van 18u tot 7u30. Het opschrift mag zowel op het aanwijzingsbord als op een onderbord afgebeeld zijn.

Naast deze nieuwe borden verdwijnen de borden C48 en C49: het verbod op cruise control en het einde van het verbod. België was het enige land met dit type borden, maar ook deze verdwijnen nu. Dit mede doordat de naleving niet controleerbaar was, maar ook de nieuwere vormen van cruise control. Zo voorkomt adaptive cruise control net dat er in de staart van een stilstaande file ingereden wordt.

Tot slot is het verkeersbord F113 terug van weggeweest. In 2021 werd het bord, einde fietsstraat nog opgeheven, maar is het nu terug ingevoerd. Dit om het einde van een fietsstraat aan te duiden wanneer er geen kruispunt is. Fietsstraten eindigen vanaf 1 oktober of aan een kruispunt of ter hoogte van het verkeersbord F113.

Elektrische en hybride voertuigen

De betekenis van het onderbord “elektrische voertuigen” is in de nieuwe wegcode verduidelijkt. Zo vallen zowel hybride als elektrische auto’s hieronder. Voertuigen geparkeerd op plaatsen met publieke laadpalen die voorzien zijn van dit onderbord moeten geconnecteerd zijn. Zo blijven deze plaatsen voorbehouden voor het opladen van voertuigen. Wanneer er geen laadpaal aanwezig is, betekent het onderbord dat het parkeren is voorbehouden voor elektrische of hybride voertuigen.

Voertuigen die opladen zijn geparkeerde voertuigen. Zij dienen aan de normale parkeerregels te voldoen zoals betalend parkeren of het verplicht gebruik van de blauwe parkeerschijf.

Contacteer ons voor meer informatie


    Blijf op de hoogte van
    onze tips en tricks.