5 tips voor een goede voorbereiding op een noodgeval

Voorbereiding bij een noodgeval

Brand, gaslek, verlies van chemische lading of een ander noodgeval. Het is iets dat je te allen tijde wil vermijden. Toch moet je er rekening mee houden dat het kan voorvallen. Op zo een moment is het cruciaal dat je: de schade beperkt, dat al je werknemers weten wat ze moeten doen en dat je een goede voorbereiding hebt getroffen op een mogelijk noodgeval.
Een risicoanalyse, evacuatieplan, signalisatie en protocollen zijn hier dan ook letterlijk van levensbelang.

1. Risicoanalyse: de proef op de som

Dankzij een risicoanalyse breng je: gevaren, obstakels en mogelijke gevolgen in geval van een noodgeval in kaart. Zo weet je welke preventiemaatregelen je moet nemen om je bedrijf veiliger te maken.

Enkele punten die je moet controleren tijdens een risicoanalyse:

 • Zijn de nooduitgangen en vluchtwegen vrij en toegankelijk?
 • Is de veiligheidssignalisatie correct aangebracht en volgens de wettelijke voorschriften?
 • Hoe worden onderaannemers en derden op de hoogte gebracht van de maatregelen bij tewerkstelling?
 • Zijn alle preventiemaatregelen bij productieprocessen en arbeidshandelingen getroffen?

Met een professionele risicoanalyse ben je zeker dat alle punten correct gecontroleerd worden.

Hiervoor kan je beroep doen op de expertise van Goossaert. Onze veiligheidsexpert voert een volledige rondgang in jouw bedrijf uit. Op basis van een 40 punten stellen we een rapport op. Hierin vind je de te nemen maatregelen, oplossingen, alternatieven en een plan van aanpak.

2. Het evacuatieplan: meer dan een verplicht nummertje

Elke werkgever is wettelijk verplicht om evacuatieplannen te voorzien. Ook wanneer de tewerkstelling in een gehuurde ruimte gebeurt. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de brandveiligheid van de werknemers.
Hiernaast zijn evacuatieplannen ook verplicht in appartementsgebouwen en alle toeristische logies. Ook eigenaars van een vakantiewoning, AirBnb of B&B vallen hieronder.

Je kan zelf evacuatieplannen opmaken voor een eenvoudige situatie zoals een kleine winkel of B&B. Voor meer complexe situaties zoals productiebedrijven of kantoorgebouwen zijn de voorwaarden strikter.
Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen voor een vrijblijvende offerte.

Op een evacuatieplan mag je niet eender wat aanbrengen.
Het plan moet volgende zaken bevatten om conform de Belgische wetgeving te zijn:

 • Instructies over wat je moet doen in geval van brand.
 • Dient bij elke ingang op het gelijksvloer en per verdieping aanwezig te zijn.
 • Georiënteerd in de leesrichting.
 • Ligging van uitgangen, nooduitgangen, vluchtroutes en verzamelplaatsen na evacuatie.
 • Indeling en bestemming van de lokalen, situering van compartimentsgrenzen.
 • De ligging van lokalen met een verhoogd gevaar voor brand.
 • Toeristische logies zijn ook verplicht om de brandvoorzieningen te vermelden.

Twijfel je over bepaalde zaken?
Neem eventueel contact op met de brandweerzone van jouw regio voor bijkomend advies.

3. Signalisatie in en rond je bedrijf

Het evacuatieplan en de signalisatie in en rond je bedrijf gaan hand in hand.

De vluchtroutes, nooduitgangen en brandvoorzieningen aangeduid op het evacuatieplan, moet je  correct aanbrengen in je gebouw. Dit betekent dat je evacuatiesignalisatie op verschillende hoogtes moet hangen. Zo zorg je ervoor dat de signalisatie steeds zichtbaar is. Ook bij rookvorming of wanneer er zich veel mensen in de ruimte bevinden. Wij raden ook aan om  haakse of panoramische bevestiging te gebruiken. Zo is de signalisatie vanuit elke looprichting zichtbaar.

Afhankelijk van de situatie gebruik je pictogrammen volgens het KB of de ISO 7010 norm. Voor volledige nieuwe gebouwen of een vrijstaande afdeling is ISO 7010 de norm.
Voor situaties waar reeds KB-pictogrammen gebruikt worden, dien je ook de aanvullende pictogrammen volgens het KB te voorzien. Dit om verwarring te voorkomen.

Voor pictogrammen rond brandveiligheid en evacuatie in donkere ruimtes kies je best fotoluminescente pictogrammen. Bij een stroompanne of het uitvallen van de verlichting, lichten deze pictogrammen op zodat iedereen veilig geëvacueerd kan worden.

Graag hulp bij de signalisatie in je bedrijf? 
Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

4. Veiligheidsprotocollen

Een noodsituatie betekent vaak veel paniek. Dit is was je net wil vermijden. Door op voorhand afspraken en verantwoordelijkheden vast te leggen ontstaat er minder chaos.

Enkele voorbeelden van verantwoordelijkheden die je schriftelijk moet vastleggen:

 • Toedienen van eerste hulp: wie is hiervoor verantwoordelijk? 
 • Wie activeert het brandalarm, indien nog niet geactiveerd?
 • Wie controleert op aanwezigheden?
 • Verwittigen van de hulpdiensten: wie is hiervoor verantwoordelijk? 

Elk bedrijf is anders. In sommige bedrijven is de kans op een bepaald noodgeval groter dan ergens anders. Zo is bijvoorbeeld de kans op het verlies van een chemische lading groter in de procesindustrie dan in een productiemagazijn. In de risicoanalyse komen deze mogelijke gevaren uitgebreid aan bod. Zo kan je hiervoor het juiste veiligheidsprotocol nemen.

5. Oefening baart kunst

Wanneer was de laatste keer dat je een evacuatieoefening uitvoerde? Wettelijk ben je als werkgever verplicht dit jaarlijks te organiseren. In de praktijk zien we dat dit veel minder gebeurt.

Een evacuatieoefening moet steeds zo echt mogelijk gebeuren. Je werknemers weken op voorhand informeren is dus geen goed idee. Paniek is namelijk dé factor met de meeste invloed tijdens een ramp. Hoe minder mensen er op de hoogte zijn, hoe waarheidsgetrouwer de oefening. Het informeren van zwangere werknemers of werknemers met hartproblemen is echter wel een goed idee.

Blijf op de hoogte van
onze tips en tricks.