Communiceer de inhoud van je leidingen

leidingmerkers aanbrengen

Het merken van jouw leidingen is belangrijk voor een aantal redenen.
Eerst en vooral vereenvoudigen merkers het werk van de onderhoudsmensen.
Maar wat vooral belangrijk is, is dat deze markeringen je waarschuwen voor potentiële gevaren.

Deze gevaren moet je visueel snel zien. Dit doe je door de geschikte merker op de leiding te bevestigen. Hierbij moet je rekening houden met de juiste: kleur, benaming, stroomrichting, etc.

Identificeer volgende plaatsen:

  • Plaats de merkers op regelmatige afstand in de looprichting van de inhoud
  • Wanneer een leiding door een muur of een vloer gaat aan beide zijden markeren
  • Grenzend aan regelafsluiters, debiet-flowmeters en pompen
  • Op lange lengtes van pijpleidingen (Niet meer dan 8 meter tussen elke markering)
  • Op T-verbindingen en andere hulpstukken
  • Op iedere andere plaats dat door u beoordeeld is als een potentieel gevaar.

De wetgeving met betrekking tot pictogrammen en signalisatie raadt aan om leidingmerkers aan te brengen op alle zichtbare delen van de leiding. Een andere en niet onbelangrijke vereiste is dat de plaats waarop de leidingmerker wordt aangebracht, schoon, droog, vet- en olievrij moet zijn.

Voordelen van leidingmarkering:

Zo is er ten eerste een verhoogde veiligheid. Een slechte of zelfs geen identificatie is een gevaar voor iedereen op de werkvloer. Als je niet weet welke stoffen zich in de leidingen bevinden kunnen ernstige ongevallen de uitkomst zijn.

Ten tweede zorgt een goede markering voor lagere kosten. Door te investeren in een goede en duidelijke identificatie kunnen andere kosten vermeden worden zoals deze die voortvloeien uit ongevallen.
Tenslotte is een duidelijke identificatie ook tijdbesparend.  De merkers zullen een onmiddellijke herkenning oproepen waardoor processen zoals onderhoud sneller verlopen.

Wil je graag leidingmarkering in je bedrijf toepassen, maar weet je niet welke je moet kiezen tussen alle soorten? Wij helpen je graag bij het kiezen van de juiste leidingmarkering. Je vindt onze tips hier.

Blijf op de hoogte van

onze tips en tricks.