Deze Europese campagne gaat de strijd aan met de gevaren van digitale transformatie op de werkvloer

Deze week is het de Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk! In de komende 2 jaar organiseert het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) hiervoor een hele campagne “Veilig en gezond werken in een digitale samenleving 2023-2025”. Omdat dit onderwerp ons zeer nauw aan het hart ligt en wij hier elke dag aan willen bijdragen, willen we de campagne dan ook extra belichten en dieper ingaan op de gevaren van de digitale transformatie op de werkvloer.

Doel van de campagne

Van virtuele assistenten en apps voor werknemers tot oplossingen voor automatisering — de integratie van digitale technologie verandert werkplekken over de hele wereld. De campagne #EUhealthyworkplaces van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) moet het bewustzijn hiervan verhogen. Daarnaast is het doel van de campagne 5-delig:

 1. Kennis over een veilig en productief gebruik van digitale technologieën in alle sectoren vergroten;
 2. Uitdagingen rond VGW (veilige en gezonde werkplekken) in verband met de digitale transformatie van werk onder de aandacht brengen;
 3. Informeren over nieuwe risico’s en kansen;
 4. Risicobeoordeling en een veilig beheer van digitale technologieën op de werkplek stimuleren;
 5. Uitwisseling van informatie en goede praktijkvoorbeelden door relevante stakeholders bevorderen.

5 prioriteitsgebieden

De campagne is opgebouwd rond vijf prioriteitsgebieden die zijn vastgesteld in het kader van onderzoek door EU-OSHA waarin wordt gekeken naar de kansen van digitale technologieën en naar alle potentiële uitdagingen. Zo stelden ze 5 prioriteitsgebieden vast:

 • Digitaal platformwerk,
 • Automatisering van taken,
 • Werken op afstand en hybride werken,
 • Werknemersbeheer door middel van artificiële intelligentie, en
 • Slimme digitale systemen.

Door de aandacht te vestigen op deze prioriteitsgebieden, goede praktijken te bevorderen en het belang van het onderwerp uit te dragen, kan een veiligere, gezondere en duurzamere digitale werkomgeving worden gerealiseerd voor alle werknemers in de Europese Unie.

Mogelijke gevaren

Door de digitale transformatie komt het gebruik van robots en automatisering in een stroomversnelling. Er wordt alsmaar meer gebruikt gemaakt van AGV’s en robots en dat brengt nieuwe, relatief onbekende gevaren met zich mee. Werknemers kunnen aangereden worden door deze mobiele arbeidsmiddelen, AGV’s kunnen aanrijdingen hebben met heftrucks of onderling met elkaar. Daarnaast zijn er machine gerelateerde risico’s zoals het vast komen te zitten in machines, gekneld raken tussen bewegende delen van robots, of gewond raken door roterende of snijdende apparatuur.

Robots zijn meer en meer autonoom en zijn hierdoor steeds vaker actief buiten hun ‘kooi’.  Ze gaan nauwer samenwerken met de mensen op de werkvloer (co-robotica) waardoor er nieuwe risico’s ontstaan. Hier wordt soms nog te weinig stilgestaan bij het nadenken over veiligheidsgaranties en over hoe je de mensen op de werkvloer kan trainen om veilig om te gaan met robots en eventuele noodsituaties. 

Buiten de fysieke risico’s zijn er ook een aantal potentiële mentale issues om rekening mee te houden. Automatisatie brengt het risico mee dat medewerkers te weinig uitdaging krijgen in hun job.  Sommige taken worden voor de mens eentoniger, hierdoor neemt de kans op bore-out, concentratieverlies en fouten toe. Denk maar aan iemand die vroeger heel actief veel manuele taken moest uitvoeren en nu, door robotisering, op deze werkpost enkel nog moet instaan voor het bewaken van het productieproces. 

Wat betekent dit voor preventieadviseurs? 

Preventieadviseurs moeten op de werkvloer dan ook met tal van nieuwe zaken rekening houden en maatregelen treffen voor deze nieuwe gevaren. Door het verhogen van het bewustzijn omtrent deze nieuwe technologieën, worden de uitdagingen sneller duidelijk, kan sneller en meer informatie gedeeld worden en kunnen werknemers zo snel mogelijk beschermd worden.

Bedrijven moeten dan ook regelmatig hun dynamisch risicobeheersingssysteem herevalueren, nieuwe veiligheidsprotocollen implementeren, hun aankoopbeleid bijsturen en collectieve (CBM’s) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voorzien die hun werknemers beschermen tegen deze nieuwe technologieën. In bepaalde gevallen moet er ook op HR vlak nagedacht worden over taakrotatie om de eentonigheid te doorbreken, zodat de medewerkers hun focus behouden.

Expertise op maat 

Goossaert heeft ondertussen al heel wat ervaring opgebouwd met slimme, interactieve oplossingen om de veiligheid te verhogen en je werkplek aan te passen aan de nieuwe gevaren die robotisering en automatisatie met zich meebrengen. In de komende blogpost zetten we alvast 3 mogelijke toepassingen in de kijker.

Wil je graag even brainstormen met één van onze experts over de toepassing bij jou op de werkvloer? Vul onderstaande gegevens in en we contacteren je zo spoedig mogelijk! 


  Blijf op de hoogte van
  onze tips en tricks.