Knowhow: Industriële zoneafbakening

Hoe breed voorzie ik het wandelpad in het magazijn?

Wettelijk ligt hiervoor niet echt een afmeting vast. In de wetgeving betreffende de gezondheidssignalering op het werk staat er onder minimumvereisten voor markering dat je alle verkeersstromen voldoende ruimte moet gunnen om zich te verplaatsen. 

Minimumbreedtes of -afstanden worden niet opgegeven omdat dit sterk afhangt van de situatie. Voor de maatvoering kijken we persoonlijk naar de regels die de Vlaamse overheid uitschrijft rond de inrichting van voetpaden.

Voor de breedte van een wandelpad in de productiehal of magazijn hebben wij in het verleden zelf altijd 70 à 80cm breedte voorgesteld. Reden hiervoor is dat 70cm een comfortabele breedte is voor een wandelpad van 1 persoon.

Bij “druk wandelverkeer” neem je best een breder pad van bv. minimum 80cm. Met 80cm breedte kan je 2 personen haaks laten kruisen als het nodig is.

Opgelet: bij echt grote bedrijven zal deze breedte zeker niet voldoen! Aan u dus de keuze voor welke breedte u opteert.Bestel in de webshop