ISO 7010: Nieuwe EU norm voor veiligheidspictogrammen

ISO7010

ISO 7010 is de nieuwe Europese norm voor veiligheidspictogrammen, die zal worden goedgekeurd door alle EU-lidstaten. De nieuwe ISO 7010 pictogrammen zijn geproduceerd met een volledig gamma aan materialen, coatings en inkten, die zelfs onder de zwaarste omstandigheden zichtbaar blijven.

Deze norm omvat nieuwe veiligheidspictogrammen voor alle gevaarlijke situaties en stoffen die professionals en het publiek kunnen tegenkomen. 

Wat is het doel van deze norm?

ISO 7010 schrijft het gebruik van veiligheidspictogrammen voor met het oog op ongevallenpreventie, bescherming tegen brand, informatie over gezondheidsrisico’s en evacuatie in noodsituaties

Het doel van deze norm is de invoering van een wereldwijd erkende reeks veiligheidspictogrammen. Veel van deze pictogrammen zijn algemeen bekend aangezien de ISO-norm op basis van bestaande, specifieke nationale normen werd opgesteld.

Andere pictogrammen daarentegen zijn nieuw en werden door de nationale standaardisatiecommissies in de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) goedgekeurd.

ISO 7010 is een norm, geen wet.

In het algemeen zijn bedrijven dus niet verplicht om ISO 7010-veiligheidspictogrammen te gebruiken in hun werkplaatsen. De nationale wetgeving kan echter wel naar de deze norm verwijzen, en in dat geval zijn deze veiligheidspictogrammen wel verplicht (dat is bijvoorbeeld zo in Frankrijk). Daarom raden overheidsinstanties in diverse landen bedrijven al aan om deze veiligheidspictogrammen te gebruiken, vooral:

 • wanneer nieuwe sites van veiligheidspictogrammen moeten voorzien worden
 • wanneer oude of vervaagde veiligheidspictogrammen vervangen moeten worden

Categorieën:

ISO 7010-conforme pictogrammen kunnen op basis van specifieke combinaties van vormen en kleuren ingedeeld worden in vijf categorieën

 1. Verbodspictogrammen
 2. Gebodspictogrammen
 3. Waarschuwingspictogrammen
 4. Brandbestrijdingspictogrammen
 5. Evacuatie- en reddingspictogrammen


Niet alle pictogrammen vallen onder de deze norm.
 
Naast ISO 7010-veiligheidspictogrammen zijn er specifieke regelgevingen voor: 

 • CLP/GHS-pictogrammen voor leidingen en containers met chemische stoffen en mengsels
 • Signalisatie voor gebruik in specifieke industrieën en situaties, zoals maritieme omgevingen en veiligheid op het water
 • Veiligheidssignalisatie voor de elektrische markt 
 • Lean-signalisatie bedoeld om de efficiëntie op de werkvloer te verhogen
Blijf op de hoogte van

onze tips en tricks.