Moet ik de ISO-7010 norm voor pictogrammen toepassen?

ISO 7010 pictogram

Veiligheidspictogrammen zijn essentieel voor onze veiligheid. In de meeste gebouwen zien we de dag van vandaag nog pictogrammen volgens het Koninklijk Besluit van 17 juni 1997, maar deze zullen langzaamaan verdwijnen.
De nieuwe norm: “ISO 7010” verscheen in 2011. In deze norm is vastgelegd hoe elk veiligheidssymbool of pictogram er moet uitzien. Dit om eender waar voor duidelijkheid en consistentie te zorgen, los van taal en cultuur. De Europese Unie keurde deze nieuwe norm ondertussen goed, maar wat nu met jouw pictogrammen volgens het KB?

De meest belangrijke richtlijnen van de ISO 7010 norm:

1. Niet verplicht

Allereerst is de nieuwe ISO 7010 norm niet verplicht, maar kan je deze vrijwillig toepassen. Wel is het aangewezen om bij een nieuwbouw de pictogrammen volgende deze nieuwe norm toe te passen.

2. Verschillende categorieën

Onder de ISO 7010 norm vallen, net zoals bij het KB, vijf categorieën:

  1. Redding- en evacuatietekens
  2. Brandbeveiligingstekens
  3. Gebodstekens
  4. Verbodstekens
  5. Waarschuwingstekens

3. Afwijken van de norm

Volledig afwijken van deze norm mag niet. Wel mag je hier licht van afwijken wanneer je culturele verschillen in rekening moet brengen. Dit enkel op voorwaarde dat de oorspronkelijke betekenis behouden blijft en dit niet voor onduidelijkheid of verwarring zorgt.

4. Toepassing op de werkvloer

In je gebouw is slechts één type veiligheidssysteem toegestaan. Je mag dus de ISO 7010 norm en de pictogrammen volgend het KB niet door elkaar gebruiken. Heb je nieuwe pictogrammen nodig en hangen er in jouw gebouw nog pictogrammen volgens het KB? Dan moet je de pictogrammen volgens het KB blijven gebruiken.

Bij een volledige nieuwbouw of een sterk afgebakende zone zoals een aanbouw van een extra afdeling, is het toegestaan om de ISO 7010 norm te gebruiken.

Tot slot moet het personeel een bijkomende toelichting krijgen over de nooduitgangen en de richtlijnen hierrond.

Voor het laatste nieuws over deze norm verwijzen wij je graag naar de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg.

Blijf op de hoogte van

onze tips en tricks.