Pictogram voor camerabewaking

Camerabewaking

De verantwoordelijke voor de verwerking plaatst bij de toegang tot de voor het publiek toegankelijke besloten plaats een pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt. Het model van dat pictogram en de erop te vermelden inlichtingen worden door de Koning bepaald, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze pictogrammen zijn verkrijgbaar in verschillende versies: zelfklever, schuim PVC, aluminium en type 250 (wettelijk verkeersbord), al dan niet gepersonaliseerd.

Voorschriften:

 

Afmeting

Uitzicht

Materiaal

Niet-besloten plaats (1)

0.60 x 0.40 m

Voldoen aan model en kleuren van het model opgenomen in bijlage bij het KB (zie verder)

Eén enkele aluminiumplaat van minstens 1.5 mm dikte

Publieke toegankelijke besloten plaats (2) met toegang NIET afgebakend door onroerend bouwwerk

0.60 x 0.40 m

Idem

Eén enkele aluminiumplaat van minstens 1.5 mm dikte

Publieke toegankelijke besloten plaats (2) met toegang WEL afgebakend door onroerend bouwwerk

0.30 x 0.20 m

Idem

Eén enkele aluminiumplaat van minstens 1.5 mm dikte

OF

Geplastificeerde sticker

Publiek niet-toegankelijke besloten plaats (3)

0.15 x 0.10 m

Idem

Eén enkele aluminiumplaat van minstens 1.5 mm dikte

OF

Geplastificeerde sticker

 

  1. niet-besloten plaats: elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek
  2. publiek toegankelijke besloten plaats: elk besloten gebouw of plaats, bestemd voor het gebruik door het publiek waar diensten aan het publiek kunnen worden verstrekt
  3. publiek ontoegankelijke besloten plaats: elk besloten gebouw of plaats die uitsluitend bestemd is voor het gebruik door de gewoonlijke gebruikers

Op de pictogrammen moeten daarenboven op zichtbare en leesbare wijze de volgende vermeldingen worden aangebracht: 

  1. “Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007”
  2. De naam van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, en in voorkomend geval van zijn/haar vertegenwoordiger.
  3. Het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres waarop de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden.

Bewakingscamera’s geplaatst voor de datum van inwerkingtreding van deze wet (10.06.2007), dienen uiterlijk drie jaar na haar inwerkingtreding aan de bepalingen van deze wet te voldoen.

Blijf op de hoogte van
onze tips en tricks.