Waar zijn de F107 en F109-verkeersborden heen?

Snelweg belgie

Het nieuwe jaar brengt ook nieuwe verkeersregels met zich mee: het algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens op wegen met twee keer twee rijbanen, is verleden tijd.  Nu is het algemeen toegelaten voor vrachtwagens om in te halen op deze wegen, tenzij er borden staan die het verbieden of wanneer het regent. Daarmee volgt België de logica die in de rest van Europa al langer werd gehanteerd. Dat betekent wel dat alle F107 (“inhalen toegestaan”) en F109 (“lokaal inhalen niet langer toegestaan”) verkeersborden verdwijnen. 

In België gold tot het einde van 2018 de verkeersregel dat het algemeen verboden was voor vrachtwagens om in te halen op wegen met twee keer twee rijbanen, tenzij er verkeersborden stonden die het verbod lokaal ophieven. Dat ging in tegen de logica die in alle andere Europese landen wordt gehanteerd: inhalen mag, tenzij er verkeersborden staan die het lokaal verbieden. 

Voor vrachtwagenchauffeurs die internationaal goederen transporteren was dat vrij verwarrend. Overtredingen tegen het algemene inhaalverbod waren dus schering en inslag en zorgden voor gevaarlijke situaties op de weg.

Sinds de start van 2019 volgt België de aanpak van de andere Europese landen: inhalen op wegen met twee keer twee rijbanen mag altijd, tenzij er verkeersborden staan of tenzij het regent. 

Dat betekent wel dat alle aanwijzingsborden van het “oude” systeem nu verdwijnen. Het gaat om de borden F107 (“inhalen toegelaten”) en F109 (“inhalen niet langer toegestaan”). Je zal nu vaker de C39-verkeersborden tegenkomen die het inhalen uitdrukkelijk verbieden. Onder die C39-verkeersborden hangen op de meeste locaties ook onderborden die de tijdsduur van het verbod vastleggen. 

Blijf op de hoogte van
onze tips en tricks.