Preventie: voorkom vallen, struikelen en uitglijden

Preventie voorkom vallen en struikelen

Als je kijkt naar de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongevallen in België in de privésector, zal het je misschien verbazen dat “uitglijden, struikelen met val, vallen van personen” op de derde plaats staat

Ze klinken op eerste zicht misschien als vrij onschuldige ongevallen, maar de gevolgen kunnen zeer ernstig zijn: kneuzingen, barsten, breuken, hersenschuddingen,…

Dat een collega per ongeluk over zijn eigen voeten struikelt kan altijd gebeuren, maar bij de meeste andere struikel-, uitschuif- en valpartijen kunnen de risico’s ingeperkt worden met behulp van de nodige veiligheidssignalisatie en voorzorgsmaatregelen. 

Mogelijke risico’s in je werkomgeving:

Trappen

Wanneer werknemers regelmatig op en af de trappen lopen, is het een kwestie van tijd voor er iemand eens een trede mist. Hang duidelijke pictogrammen op die aantonen dat ze de trapleuning moeten vasthouden. Wijs werknemers er ook op wanneer ze zich niet aan die afspraak houden. Felgekleurde waarschuwingstape vestigt de aandacht op de afzonderlijke tredes. De antislip variant voorkomt uitschuiven op gladde trappen. 

Losliggende kabels

Losliggende kabels vormen niet enkel een risico voor het personeel, maar ook voor het materiaal. Wanneer iemand over een kabel struikelt, veroorzaakt dat een stevige ruk aan het materiaal waaraan die kabel bevestigd is, wat voor elektrische schade kan zorgen. Kabelgoten en slangbeschermers laten je toe om ze op een veilige en ordelijke manier op te bergen. Tegelijk worden de kabels en slangen ook beschermd voor passerend rijverkeer.

Beschadigingen in vloer

Loszittende tegels, rubberen matten die omhoog springen, verzakkingen en andere beschadigingen in de vloer moeten zo snel mogelijk hersteld worden, maar terwijl je daarop wacht kunnen jouw medewerkers zichzelf flink verwonden. Neem geen risico’s en zet deze zone af met een fysieke barrière. 

Gladde, natte vloeren en zones met kans op ijzel 

Bij vloeren die regelmatig nat worden, of waar ijzel op kan ontstaan moet het personeel veiligheidsschoenen met antislipzolen dragen en voorzichtig stappen. Hang duidelijke veiligheidsborden en pictogrammen in het zicht die hen daaraan herinneren. Voor ijzel bestaan er veiligheidsborden met koudesensoren. Is de vloer maar tijdelijk nat door een kuisbeurt of een vloeistof die gemorst is? Dan kan een floor stander tijdelijk de gladde zone markeren. 

Rondslingerend werkmateriaal

Materiaal zou in principe nooit mogen rondslingeren, voorzie daarom duidelijke schaduwborden waarop iedereen zijn materiaal gemakkelijk kan opbergen en terug kan oppikken. Bij zware productielijnen waar tools en losse componenten binnen handbereik moeten blijven liggen, is het interessant om de werkvloer op te delen in duidelijke werkzones en wandelpaden. Bij onderhouds- of reparatiewerken die tijdelijk van aard zijn, zijn verplaatsbare afzetpalen een geschikte oplossing om de zone af te bakenen.

Werknemers respecteren de voorzorgsmaatregelen niet

Alles kan nog zo duidelijk aangeduid zijn, als de werknemers er hun voeten (letterlijk) aan vegen zullen de ongevallen zich blijven voordoen. Grote veiligheidsborden op maat kunnen hen nog eens extra op alle afspraken wijzen, zodat ze zich niet achter het excuus van onwetendheid kunnen verschuilen. Daarnaast kunnen LED-borden die het aantal dagen sinds het laatste ongeval bijhouden de crew extra motiveren om dat cijfer hoger en hoger te laten optellen. 

Ongevalcijfers lopen op, maar geen tijd voor grondige aanpak

Je krijgt regelmatig meldingen binnen dat werknemers ergens over zijn gestruikeld, dat er ergens een rubberen mat omhoogsteekt, dat het ’s ochtends zeer glad ligt in het magazijn, dat er meerdere mensen van de trappen zijn geschoven…

Maar je hebt niet de tijd en/of middelen of een grondige veiligheidsaudit te doen van de werkvloer. Daarvoor kan je steeds Goossaert inschakelen: lees hier meer over onze veiligheidsaudits

Blijf op de hoogte van
onze tips en tricks.