Signalisatie voor een efficiëntere circulatie in je parking

Parkingsignalisatie voor meer veiligheid en efficiëntie

Parkingssignalisatie realisatie Goossaert

Het veilig en efficiënt regelen van de toestroom aan toekomende en vertrekkende wagens is belangrijk om jouw parking zo optimaal te benutten, maar ook om onveilige situaties te vermijden.

Zelf de veiligheid en efficiëntie op jouw parkeerterrein verhogen?

Doelstelling: vlotte en veilige parking creëren 

Een pareerterrein zonder signalisatie zorgt voor heel wat onveilige situaties. Ook het vlot in- en uitrijden zal moeilijker verlopen aangezien elke bestuurder zijn eigen weg bepaalt aangezien er geen vast circulatieplan bepaalt is.

Oplossing: signalisatie op maat 

Allereerst is het belangrijk om een vast circulatieplan voor jouw parkeerterrein te ontwikkelen. Waar plaats je de inrit en waar de uitrit? Zeker bij een parking waar de inrit of uitrit niet breed is, is dit enorm belangrijk. Je wil namelijk steeds vermijden dat verschillende wagens elkaar klemrijden bij betreden of verlaten van de parking.

Hiernaast is vooral bij ondergrondse parkings een hoogtebegrenzer aangewezen. Dit is de maximale toegestane hoogte van een voertuig die de parking mag betreden. Dit om schade zowel aan je infrastructuur als voor de bestuurder van de wagen te vermijden. 

Verder kan je er ook voor kiezen om de parkeerterrein uitsluitend voor cliënteel beschikbaar te stellen. Ook een maximale parkeertijd kan je aangeven bij de inrit. We adviseren ook steeds om aan je parking een informatiebord te plaatsen met duidelijke instructies.

Resultaat: efficiënt parkeerterrein

Onze experts gingen eerst ter plaatse om de ondergrondse parkeerterrein te analyseren en de mogelijkheden te bekijken. Na analyse van de situatie, werden door onze grafische dienst een aantal voorstelen uitgewerkt en met de klant besproken. Na goedkeuring werden de signalisatieborden geproduceerd in ons eigen atelier en vervolgens ook geplaats ter plaatse. Tot slot werd er ook een hoogtebegrenzer geplaatst.

Deze realisatie
binnenkort bij jou?