Zorg voor een vlotte verkeersflow aan laad- en loszones

Laad- en loszones

Zij die instaan voor de logistiek van een bedrijf weten het maar al te goed: des te vlotter, des te beter. Daarom is het belangrijk dat de leveranciers vlot hun weg vinden op jouw bedrijfsterrein en het ook weer snel kunnen verlaten. Een goede signalisatie aan je laad- en loszones is hierbij belangrijk.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan, dus we geven je alvast enkele tips mee om je op gang te helpen. 

1. Gebruik duidelijke signalisatie en bewegwijzering

Je kent misschien het bedrijfsterrein als jouw broekzak, maar voor een leverancier is de weg misschien iets minder vlot te vinden. Gebruik dus genoeg duidelijke wegwijzers om hem te wijzen waar hij heen moet en welke route hij daarvoor mag gebruiken. 

2. Gebruik duidelijke informatieborden 

De bewegwijzering leidt de leverancier naar de juiste plek, maar als daar geen duidelijk bord staat dat bevestigt dat hij is waar hij moet zijn, kan het wel eens gebeuren dat hij er simpelweg voorbijrijdt. Dat zorgt niet enkel voor verwarring, maar ook voor tijdverlies. De leverancier zet zich ergens aan de kant met zijn voertuig, moet bellen naar de verantwoordelijke die hem dan telefonisch probeert uit te leggen waar hij moet zijn, dat wordt manoeuvreren om om te draaien en er moet net iemand passeren…. Je kent het vast wel. Vermijd zulke situaties dus met informatieborden. 

3. Zorg ervoor dat taal geen barrière vormt 

Een duidelijke grote pijl met “LOSSEN” op, is alleen maar nuttig voor mensen die Nederlands kunnen of toevallig net die term kennen. Voor alle andere anderstaligen kan daar even wat op die pijl staan. Overbrug die barrière door duidelijke pictogrammen te gebruiken op jouw bewegwijzering. Een silhouet van een vrachtwagen met een mannetje ernaast dat dozen aan het wegbrengen is, is namelijk universeel verstaanbaar. 

4. Vermijd verkeersongelukken op jouw terrein

Zorg ervoor dat de verkeerssignalisatie op jouw bedrijfsterrein in orde is en er geen vertraging ontstaat door botsingen. Door goed verkeersborden, belijning en verkeersspiegels in te zetten, kunnen ongelukken vermeden worden. 

Blijf op de hoogte van

onze tips en tricks.