7 tips voor jouw corona exit strategie

Corona exit strategie

Veel werknemers zitten al even deeltijds of voltijds in hun kot door corona. De hunker om als bedrijf terug je activiteiten op te starten is groot. Maar uiteraard wil iedereen dit op een veilige manier doen voor ieders gezondheid en om een heropflakkering van het virus te voorkomen. Wij helpen je graag met advies en de praktische uitvoering om zo je werkplek veiliger en efficiënter te maken.

Lees hier alvast 7 handige tips die niet mogen ontbreken binnen een goede post-corona strategie.

1. Start tijdig met de strategische voorbereiding:

Bespreek in een multi-disciplinair team (maar hou het veilig) de nodige stappen om een veilige opstart mogelijk te maken. Betrek je CPBW, externe of interne preventieadviseur en je arbeidsgeneesheer, op die manier hebben de maatregelen meteen een breder draagvlak.

2. Bekijk je intern verkeersplan.

Je intern verkeersplan kan een goede leidraad zijn voor je post covid strategie. Hoe verlopen de stromen van medewerkers, bezoekers en goederen. Hoe kan je dit aanpassen om social distancing maximaal te garanderen? Volstaat extra tijdelijke markering, of heb je ook nood aan wayfinding op maat?
Misschien kan het invoeren van een enige richting in smalle doorgangen of plaatsen een oplossing bieden om de nodige afstand te kunnen bewaren.

3. Evalueer elke werkpost en hou rekening met ploegwissels

Hoeveel operatoren zijn er nodig? Kunnen we social distancing garanderen? Is desinfectie van de werkpost aangewezen bij ploegwissels?  Hou ook rekening met medewerkers die werken uitvoeren op verplaatsing en vergeet ook het werken met externen niet.

4. Volstaat mijn visuele communicatie? 

LED-projectie bijvoorbeeld, aangestuurd door bewegingssensoren kan zorgen voor extra aandacht voor jou preventiemaatregelen. Een extra symbool voor het verplicht wassen van handen bv. aan de toiletten, kleedruimtes of refter, die oplicht bij beweging, kan je richtlijnen extra in de verf zetten en zorgen voor extra bewustmaking. Bovendien bespaar je je achteraf de tijd om vloerstickers terug te verwijderen en blijft je bedrijfsvloer gespaard van afgesleten of vuile pictogrammen.

5. Bepaal de nodige middelen en bestel tijdig:

Moeten er extra zaken aangekocht worden hou dan rekening met verlengde leveringstermijnen voor bepaalde producten. Ook jouw leveranciers kampen met langere levertermijnen voor grondstoffen en veel klanten hebben op hetzelfde moment nood aan dezelfde producten.

6. Voorzie een info-moment voor de werknemers:

Ongetwijfeld heerst er bezorgdheid onder je medewerkers nu ze weer nauwer in contact komen met collega’s op de werkvloer. Een duidelijke communicatie bij de hervatting en een toelichting van de getroffen maatregelen kan hier zeker een meerwaarde zijn.  Uiteraard dient dit ook te gebeuren met respect van de nodige social distancing maatregelen. Extra informatieborden in je eigen huisstijl kunnen zorgen dat je boodschap ook na dit info moment zichtbaar aanwezig is op de werkvloer.

7. Wees ook voorbereid op langere termijn:

De grafieken in ons land evolueren positief, anderzijds komen er berichten over een mogelijke 2de golf van deze pandemie in het najaar. Wat doen we bij een heropflakkering? Met welke middelen? Wie doet wat om trefzeker te kunnen reageren? Stel eventueel een responsteam samen voor dergelijke situaties.

Goossaert zet zich al jaren in om werkplekken veiliger en efficiënter te maken.
Ook in deze periode trachten we onze klanten maximaal te ontzorgen. Onze koortsscanning oplossing en social distancing tool kunnen helpen om de kans op nieuwe infecties te beperken. 
Maar ook voor jouw communicatie & signalisatie kunnen we je de gewenste oplossingen aanbieden.

Blijf op de hoogte van

onze tips en tricks.