Is het gebruik van bepaalde kleuren op de werkvloer verplicht?

Belijning magazijn

Het gebruik van kleuren bij het aanbrengen van signalisatie of belijning kan bijdragen aan een verbeterde en verhoogde veiligheid. Uit studies is gebleken dat onze hersenen nu eenmaal instinctief een relatie leggen tussen kleur, vorm en betekenis. Daarom bestaan er dan ook veiligheidsnormen zoals bv. ISO 7010 waarop we ons kunnen baseren. Werknemers zullen nl. intuïtief de betekenis van gebruikte kleuren interpreteren.

Maar welke kleuren gebruik je wanneer? Het gebruik van de juiste kleuren hangt ook af van de type toepassing. Gaat dit over pictogrammen, leidingmerkers, 5S toepassingen,  belijning of…?

Pictogrammen

In de Codex over het welzijn op het werk vinden we volgende tabel terug over veiligheidskleuren:

 

Kleur

Betekenis of doel

Aanwijzingen en toelichtingen

Rood

Verbodssignaal

Gevaarlijke houding

Gevaar – alarm

Stop, stilstand, noodschakelaars, evacuatie

Brandbestrijdingsmateriaal en brandweeruitrusting

Identificatie en lokalisatie

Geel of oranje-geel

Waarschuwingssignaal

Pas op, weer voorzichtig

Blauw

Gebodssignaal

Handelwijze of specifieke actie: verplichting tot het dragen van de persoonlijke beschermingsuitrusting

Groen

Redding signaal en eerste hulpsignaal

Deuren, uitgangen, wegen materiaalposten en lokalen

Veilige situatie

Terugkeer naar de normale situatie

Zo wordt in de Codex ook uitgelegd hoeveel procent van het oppervlak van een veiligheidsbord uit een bepaalde kleur moet bestaan.

Binnen 5S

Iedere kleur heeft een andere betekenis in 5S en geeft zo een functie aan van de ruimte. Hierbij vindt u een overzicht:
– geel/zwart = gevaar
– geel = materialen voor gebruik
– rood = afval of afgekeurde materialen
– blauw = kanban aanlevering
– groen = eigen keuzeRood en groen worden in instructies veel gebruikt op aan te geven of iets goed of fout is, al dan niet gaande over de kwaliteit.
Welke kleuren je aan het einde van de dag ook kiest, zorg ervoor dat deze duidelijk herkenbaar is en dat je zo uniform gebruikt doorheen het hele bedrijf.

Belijning

Los van de gewone lijnen en volle vlakken bestaan er ook kleurcodes voor gestreepte markeringen. De strepen zijn hierbij even breed en hellend in een hoek van 45 g .
ISO 7010 raadt ons volgende kleurencombinaties aan:

  • Wit op roodverbod, brandveiligheid.
  • Zwart op geel: gevaar.
  • Wit op groen:veilige vluchtweg, veiligheidsmiddelen.
  • Wit op blauwgebod.

Voor de betekenis van duo kleuren zijn er meer normeringen. Als we kijken naar  de verschillen tussen bovengenoemde ISO 7010 en ISO 3864 is het enige verschil:

  • Zwart op wit: aanvullende informatie.

In andere normeringen, bv. het Amerikaanse ANSI, wordt ook gebruikgemaakt van:

    • Zwart op oranje:
    • Wit op paars: algemene veiligheidsaanduiding.
 
Blijf op de hoogte van
onze tips en tricks.