Is het gebruik van bepaalde kleuren op de werkvloer verplicht?

Belijning magazijn

Het gebruik van kleuren bij het aanbrengen van signalisatie of belijning kan bijdragen aan een verbeterde en verhoogde veiligheid. Uit studies blijkt dat onze hersenen nu eenmaal instinctief een relatie leggen tussen kleur, vorm en betekenis. Daarom bestaan er veiligheidsnormen zoals ISO 7010 waarop we ons kunnen baseren.

Maar welke kleuren gebruik je wanneer?
En kan je dezelfde kleur gebruiken voor pictogrammen, leidingmerkers, 5S toepassingen en belijning?

We leggen het je hieronder allemaal uit.
Liever meteen advies van onze experts?
Contacteer ons vrijblijvend.

Pictogrammen kleurgebruik:

In de Codex over het welzijn op het werk vind je onderstaande tabel rond veiligheidskleuren terug. 

Kleur

Betekenis of doel

Aanwijzingen en toelichtingen

Rood

Verbodssignaal

Gevaarlijke houding

Gevaar – alarm

Stop, stilstand, noodschakelaars, evacuatie

Brandbestrijdingsmateriaal en brandweeruitrusting

Identificatie en lokalisatie

Geel of oranje-geel

Waarschuwingssignaal

Pas op, weer voorzichtig

Blauw

Gebodssignaal

Handelwijze of specifieke actie: verplichting tot het dragen van de persoonlijke beschermingsuitrusting

Groen

Redding signaal en eerste hulpsignaal

Deuren, uitgangen, wegen materiaalposten en lokalen

Veilige situatie

Terugkeer naar de normale situatie

Elke kleur koppelen ze hier aan een specifieke betekenis of doel zoals een veilige of net gevaarlijke situatie.
Hiernaast vind je in de Codex ook de uitleg over hoeveel procent van het oppervlak van je veiligheidsbord uit een bepaalde kleur moet bestaan. In de meeste situaties moet de kleur 50% van het oppervlak innemen met uitzondering van verbodsborden. Een gedetailleerde uitleg vind je in bijlage III.6-2 van de codex Welzijn op het werk.

5S-methode kleurgebruik:

Gebruik je of ben je van plan om de 5S-methode toe te passen binnen jouw bedrijf?
Dan gebruik je ongetwijfeld verschillende kleuren, maar ligt dit ook wettelijk vast?

Neen. Binnen 5S mag je zelf kiezen welke kleur je voor welke toepassing gebruikt.
Toch raden we je aan om dezelfde kleuren als bij veiligheidspictogrammen toe te passen.
Dit om verwarring en ongevallen te voorkomen.

Download onze handige 5S checklists en affiche hier.

Vloerbelijning kleurgebruik:

Los van de gewone lijnen en volle vlakken voor vloermarkering, bestaan er ook kleurcodes voor gestreepte markeringen. 
De strepen zijn hierbij even breed en hellend in een hoek van 45°.
ISO 7010 raadt ons volgende kleurencombinaties aan:

Kleur

Weergave

Zone

Zwart en wit

Vloermarkering zwart wit

Zones die vrij moeten blijven voor operationele doeleinde

Zwart en geel / Rood en wit

Vloermarkering zwart geel rood wit

Zones die werknemers kunnen blootstellen aan speciale fysieke gevaren of gezondheidsgevaren, gevaar door stoten tegen obstakels, door vallende voorwerpen of personen

Graag advies van onze expert bij het gebruik van kleuren op de werkvloer?
Aarzel niet ons te contacteren.

 
Ons aanbod pictogrammen
en vloermarkering