Tag

COVID-19
Corona exit strategie
Veel werknemers zitten al even deeltijds of voltijds in hun kot. De hunker om als bedrijf terug je activiteiten op te starten is groot. Maar uiteraard wil iedereen dit op een veilige manier doen voor ieders gezondheid en om een heropflakkering van het virus te voorkomen. Wij helpen je graag met advies en de praktische...
Veel klanten contacteren ons met vragen ivm koortsscreening aan de ingang van het bedrijf als eerste preventiemaatregel. Is dit een afdoende preventiemaatregel? Mag men wel de temperatuur scannen in het kader van GDPR? Wie mag de temperatuur meten? In dit expertblog artikel scheppen we graag wat duidelijkheid.