Tag

COVID-19
Corona exit strategie
Veel werknemers zitten al even deeltijds of voltijds in hun kot. De hunker om als bedrijf terug je activiteiten op te starten is groot. Maar uiteraard wil iedereen dit op een veilige manier doen voor ieders gezondheid en om een heropflakkering van het virus te voorkomen. Wij helpen je graag met advies en de praktische...