Tag

WETGEVING
Speed pedelecs nieuwe wegcode
Op 1 oktober 2022 zijn er een aantal nieuwe verkeersregels van kracht waarbij de actieve en duurzame weggebruiker centraal staan. We geven je hieronder de belangrijkste wijzingen mee. Alle wijzigingen vind je terug in het KB van 30/07/2022. Dit KB lees je hier door.
[ Whitepaper download ] Ontdek alles rond vloermarkering van kleurcode, wetgeving tot de voordelen, valkuilen en mogelijke alternatieven. Je download hem hier.
Leidingmarkering volgens de nieuwe norm
Het identificeren van de inhoud van leidingen is van cruciaal belang voor een veilige werkplaats. Op dit moment heeft elk land nog een eigen normering, waardoor fouten te vaak voorkomen. Met één uniforme internationale norm zal dit veranderen.
ISO7010
ISO 7010 is de nieuwe Europese norm voor veiligheidspictogrammen, die zal worden goedgekeurd door alle EU-lidstaten. De nieuwe ISO 7010 pictogrammen zijn geproduceerd met een volledig gamma aan materialen, coatings en inkten, die zelfs onder de zwaarste omstandigheden zichtbaar blijven. De ISO 7010 norm omvat nieuwe veiligheidspictogrammen voor alle gevaarlijke situaties en stoffen die professionals...
ISO 45001
Veiligheid en gezondheid staan prioritair bij de meeste bedrijven, toch gebeuren er nog steeds ongevallen waarbij mensen gewond geraken, of erger, gebeuren er ongevallen die een dodelijke afloop kennen.  ISO, de internationale Organisatie voor Standaardisatie heeft in maart 2018 een nieuwe internationale minimumstandaard gepubliceerd voor de arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid, ook bekend als "Occupational Health and...
Veel klanten contacteren ons met vragen ivm koortsscreening aan de ingang van het bedrijf als eerste preventiemaatregel. Is dit een afdoende preventiemaatregel? Mag men wel de temperatuur scannen in het kader van GDPR? Wie mag de temperatuur meten? In dit expertblog artikel scheppen we graag wat duidelijkheid.
Brandklasses
Brandjes moet je blussen, maar wist je dat je daarvoor niet eender welke brandblusser mag gebruiken? Zo mag je bijvoorbeeld geen water over een brandende friteuse gieten, want dat maakt de brand alleen maar erger. Verschillende soorten brand moeten dus met verschillende soorten brandblussers aangepakt worden. Op brandblussers zal je steeds een vermelding van de...
Camerabewaking
“De verantwoordelijke voor de verwerking plaatst bij de toegang tot de voor het publiek toegankelijke besloten plaats een pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt. Het model van dat pictogram en de erop te vermelden inlichtingen worden door de Koning bepaald, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.”
Snelweg belgie
Het nieuwe jaar brengt ook nieuwe verkeersregels met zich mee: het algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens op wegen met twee keer twee rijbanen, is verleden tijd.  Nu is het algemeen toegelaten voor vrachtwagens om in te halen op deze wegen, tenzij er borden staan die het verbieden of wanneer het regent. Daarmee volgt België de logica die...
Verkeerborden voor elektrische wagens
De markt van elektrische auto's groeit zienderogen, en dat is goed voor zowel het milieu als jouw portemonnee. Dit nieuwe type voertuig brengt onmiskenbaar een nieuw type verkeersbord met zich mee. Daarover meer in dit artikel.
1 2